Kennisgeving (brief)

Waarom krijg ik een kennisgeving?

Hebt u van ons een kennisgeving (per brief of via de berichtenbox van MijnOverheid) ontvangen met het onderwerp 'een wijziging in de Basisregistratie Kadaster (BRK)'? Dan betekent dit dat er iets is gewijzigd in de registratie van uw perceel.

De kennisgeving is een bevestiging van een wijziging in de Basisregistratie Kadaster. Het is géén eigendomsbewijs.

U krijgt deze kennisgeving van het Kadaster omdat wij de informatie beheren op het gebied van onroerende zaken en vastleggen wie recht heeft op welk perceel. Het gaat hierbij om kadastrale gegevens zoals eigendom, de grenzen van een perceel, de grootte en de bijbehorende rechten.

Een voorbeeld: Hebt u een huis gekocht of verkocht? Dan heeft de notaris ons een akte van overdracht gestuurd. Wij nemen de akte op in de openbare registers. De belangrijkste informatie uit de akte nemen we over in de BRK. Is uw perceel onlangs gemeten? Dan zijn de grenzen en de grootte van uw perceel definitief vastgesteld.

Wat moet ik met de kennisgeving doen?

In de kennisgeving vindt u de gewijzigde (eigendoms)gegevens. Controleer deze gegevens goed. Is de informatie juist? Dan hoeft u niets te doen. Bewaar de kennisgeving bij uw eigendomspapieren. Denkt u dat de informatie op de kennisgeving onjuist is? Laat het dan aan het Kadaster weten. Dit kunt u aangeven door middel van een bezwaarschrift.

Waarmee moet ik de gegevens controleren?

De gegevens in de Basisregistratie Kadaster zijn overgenomen vanuit de ingeschreven akte of het stuk. U kunt de gewijzigde gegevens dus controleren met de akte of met het stuk dat in uw bezit is.

Hebt u een ‘kennisgeving nieuw gevormd perceel’ of ‘verificatiemeting’ ontvangen en wilt u de ligging van het perceel ten opzichte van de omliggende percelen bekijken, dan kunt u dit op een kadastrale kaart bekijken. Deze kunt u in onze webwinkel kopen.

Vragen over de kennisgeving

Hebt u een andere vraag over de informatie op de kennisgeving of de begrippen die worden gebruikt? Meer uitleg vindt u op de pagina Kennisgeving vraag en antwoord.