Kadastrale grens en gebruiksgrens

De kadastrale grens is de grens die bij het ontstaan van het perceel is vastgelegd bij het Kadaster. Wanneer een nieuwe grens net is ingemeten, is voor iedereen duidelijk en zichtbaar hoe de grens precies loopt. De betrokken partijen wijzen de grens, op basis van wat er in de akte staat, samen aan. Het Kadaster meet deze aangewezen grens op als kadastrale grens. De grens is dan ook de juridische grens. Maar soms verandert de situatie. In de loop van de jaren kunnen er nieuwe eigenaren komen en wordt er bijvoorbeeld een schutting, hek of aanbouw geplaatst. Wanneer deze iets te ver naar links of rechts wordt geplaatst, verschuift de zichtbare grens. Er ontstaat dan een zogenoemde gebruiksgrens.

Gebruiksgrens juridisch vastleggen

Wilt u de gebruiksgrens laten vastleggen als kadastrale grens? Dat kan als:

  • het stukje grond wat overgedragen moet worden niet groter is dan 100m2;
  • de vast te leggen grens al zichtbaar gebruikt wordt;
  • beide partijen bekend en akkoord zijn met het gebruik.

Op de pagina Grenscorrectie vindt u hierover meer informatie. 

Oorspronkelijke kadastrale grens zichtbaar laten maken

Als buren niet weten of het niet eens zijn over waar de grens van een perceel loopt, kunnen zij ons vragen de oorspronkelijke kadastrale grens zichtbaar te maken. Een landmeter laat dan ter plaatse zien waar de kadastrale grens precies loopt. Dit is de grens zoals die bij zijn ontstaan is aangewezen en opgemeten. Op de pagina Grensreconstructie vindt u hierover meer informatie.