Kadaster RSS Feeds WKPB (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken)

LV Wkpb op ‘Docker’

De oudste landelijke voorziening die het Kadaster in beheer heeft, de LV Wkpb, is op ons modernste platform (Docker) van het Kadaster in de lucht gegaan.

Vervolg vernieuwingstraject WKPB

Stuurgroep heeft Definitiestudie Beter Kenbaar goedgekeurd.

LV WKPB (ETO en CTO) op 23 april niet beschikbaar

Vanwege technisch onderhoud zijn de LV WKPB Externe Testomgeving (ETO) en de Conformiteits Toets Omgeving (CTO) tijdelijk niet beschikbaar op maandag 23 april.

Vernieuwingstraject WKPB

Stuurgroep ‘Beter Kenbaar’ onderzocht de definitiestudie over vernieuwing van de registratie van publiekrechtelijke beperkingen.

Registratie publiekrechtelijke beperkingen gaat ingrijpend veranderen

De huidige vorm en invulling van Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) sluit niet aan bij de wensen en eisen van vandaag de dag. De WKPB zal daarom overgaan in de ROD en BRK. Samen...

Inventarisatie haalbaarheid migratie LV-WKPB voor gemeenten

Is de migratie van de LV-WKPB op 1 februari 2017 voor u als gemeente niet haalbaar? Geef het dan uiterlijk 20 januari aan ons door.