Kadaster RSS Feeds WKPB (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken)

Vervolg vernieuwingstraject Wkpb

Stuurgroep heeft Definitiestudie Beter Kenbaar goedgekeurd.

Vernieuwing Wkpb van start!

Nadat in februari 2018 de Definitiestudie Beter Kenbaar was goedgekeurd door de Projectstuurgroep, heeft de VNG een uitvoeringstoets laten doen op het projectvoorstel. De uitkomst daarvan is dat de...

Vernieuwingstraject Wkpb

Stuurgroep ‘Beter Kenbaar’ onderzocht de definitiestudie over vernieuwing van de registratie van publiekrechtelijke beperkingen.

LV Wkpb op ‘Docker’

De oudste landelijke voorziening die het Kadaster in beheer heeft, de LV Wkpb, is op ons modernste platform (Docker) van het Kadaster in de lucht gegaan.