Kadaster RSS Feeds WKPB (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken)

Sectormodel voor de LV-WKPB vernieuwd

Op de documentatiepagina van de WKPB is onder het hoofdstuk 'Techniek' het WKPB sectormodel vernieuwd.

Backslash in berichtenverkeer niet toegestaan

In het berichtenverkeer met de LV-WKPB is een \ (backslash) niet toegestaan. Dat geldt ook voor de data. De beveiligingslaag staat dit niet toe.

CTO en ETO van LV-WKPB dit weekend toch beschikbaar

In tegenstelling tot vorige berichten, zijn de CTO en ETO van de LV WKPB toch beschikbaar van 11 t/m 16 juli

ETO en CTO tijdelijk niet beschikbaar

In verband met een upgrade is de ETO en CTO van de LV-WKPB in juli tijdelijk niet beschikbaar.

LV WKPB niet beschikbaar

Landelijke voorziening WKPB is op 7, 8 en 9 juli niet beschikbaar

Registratie publiekrechtelijke beperkingen gaat ingrijpend veranderen

De huidige vorm en invulling van Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) sluit niet aan bij de wensen en eisen van vandaag de dag. De WKPB zal daarom overgaan in de ROD en BRK. Samen...

Oude WKPB-omgeving per 1 mei niet meer beschikbaar

Op 1 mei wordt de oude omgeving van de LV WKPB uitgeschakeld. Tussen 17.00 en 21.00 uur is de LV WKPB wegens onderhoud mogelijk beperkt beschikbaar.

HTTP 405 foutmeldingen op nieuwe omgeving LV-WKPB

Neem bij HTTP 405 foutmeldingen zo spoedig mogelijk contact op met uw softwareleverancier.

Migratie LV-WKPB naar nieuw platform

De oude omgeving voor de LV-WKPB is per 1 mei niet meer beschikbaar.

Aanmelden gewijzigd PKI overheidscertifcaat op nieuwe omgeving LV-WKPB

Aanmelden gewijzigd certificaat niet nodig als u op de nieuwe omgeving geautoriseerd bent met het OIN van uw gemeente of organisatie.

RSS feeds verhuizen naar nieuwe URL

Onze RSS feeds verhuizen naar een nieuwe URL. Abonneer u maandag 17 oktober opnieuw om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.

Datum aansluiting op de LV-WKPB uitgesteld

Na overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieubeheer (IenM) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), hebben we besloten om het oude platform niet per 1 februari a.s. uit te...

Inventarisatie haalbaarheid migratie LV-WKPB voor gemeenten

Is de migratie van de LV-WKPB op 1 februari 2017 voor u als gemeente niet haalbaar? Geef het dan uiterlijk 20 januari aan ons door.

Migratie Landelijke Voorziening WKPB naar nieuw IT-platform

Bronhouders van de WKPB hebben tot 1 februari 2017 om hun software aan te (laten) passen aan het nieuwe platform.