Kadaster RSS Feeds WKPB (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken)

HTTP 405 foutmeldingen op nieuwe omgeving LV-WKPB

Neem bij HTTP 405 foutmeldingen zo spoedig mogelijk contact op met uw softwareleverancier.

Migratie LV-WKPB naar nieuw platform

De oude omgeving voor de LV-WKPB is per 1 mei niet meer beschikbaar.

Aanmelden gewijzigd PKI overheidscertifcaat op nieuwe omgeving LV-WKPB

Aanmelden gewijzigd certificaat niet nodig als u op de nieuwe omgeving geautoriseerd bent met het OIN van uw gemeente of organisatie.

RSS feeds verhuizen naar nieuwe URL

Onze RSS feeds verhuizen naar een nieuwe URL. Abonneer u maandag 17 oktober opnieuw om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.

Datum aansluiting op de LV-WKPB uitgesteld

Na overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieubeheer (IenM) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), hebben we besloten om het oude platform niet per 1 februari a.s. uit te...

Erfgoedwet in werking getreden

Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. De wijziging van de Uitvoeringsregeling (WKPB) onroerende zaken is van kracht geworden.

Inventarisatie haalbaarheid migratie LV-WKPB voor gemeenten

Is de migratie van de LV-WKPB op 1 februari 2017 voor u als gemeente niet haalbaar? Geef het dan uiterlijk 20 januari aan ons door.

Migratie Landelijke Voorziening WKPB naar nieuw IT-platform

Bronhouders van de WKPB hebben tot 1 februari 2017 om hun software aan te (laten) passen aan het nieuwe platform.