Kadaster RSS Feeds Nieuws op homepage

Hoe tevreden bent u over de BAG?

Hoe ervaart u het gebruik van de BAG? Voor welke doelen zet u de BAG in? Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigen wij, als beheerder van de Landelijke Voorziening BAG, u uit om mee te doen aan een BAG-tevredenheidsonderzoek.

Vul de vragenlijst in

Vult u de vragenlijst van het tevredensheidsonderzoek voor 26 mei in? Met uw antwoorden kunnen wij de BAG verbeteren en beter laten aansluiten op uw wensen. Het invullen kosten ongeveer 10 tot 15 minuten. Alvast hartelijk dank voor uw tijd en moeite.

Naar het onderzoek

Wat doen wij met de resultaten van het tevredenheidsonderzoek?

De resultaten gebruiken wij om de BAG verder te verbeteren.
Zo zijn resultaten van twee eerdere onderzoeken in 2013 en 2015 meegenomen in de ontwikkelingen van BAG 2.0. Hierdoor is de gebruiksvriendelijkheid van de BAG-viewer verbeterd en is er nu de terugmeld-functionaliteit. Ook voeren wij eerste verkenningen uit naar 3D-mogelijkheden.
In dit derde onderzoek kunt u ook over deze verbeteringen uw mening kwijt.

Hoe doet u mee aan het BAG-tevredenheidsonderzoek?

U vult de online vragenlijst in. Dit neemt 10 รก 15 minuten van uw tijd in beslag. U kunt tot uiterlijk 25 mei aan dit onderzoek meedoen.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Statisfact. We benadrukken dat er vertrouwelijk en zorgvuldig met de door u gegeven antwoorden wordt omgegaan.

We zijn benieuwd naar uw mening. Hartelijk dank voor het invullen van het onderzoek.

Naar het onderzoek