Kadaster RSS Feeds Nieuws op homepage

Grootste prijsstijging koopwoningen in 14,5 jaar

De prijsindex van het CBS en het Kadaster geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland.

Verkavelingsanalyse gebruikt voor Zeeuws grondbeleid

Het Kadaster en het Landbouw Economisch Instituut Wageningen UR (LEI) hebben in opdracht van de provincie Zeeland een verkavelingsonderzoek uitgevoerd.

Terugmelden op de BGT: nu via verbeterdekaart.nl

Op 16 juni is de nieuwe applicatie ‘Verbeter de kaart’ in gebruik genomen. Hiermee kunnen gebruikers van de BGT gemakkelijk online terugmeldingen doen.

Steeds meer aandacht voor Stedelijke herverkaveling

15 april vond de 4e Expertmeeting Stedelijke herverkaveling plaats. Het onderwerp krijgt steeds meer aandacht van lokale bestuurders.

Samen met STEVIG voor proactieve aanpak

In de samenwerking van het Kadaster en Stichting Effectief Verkavelen (STEVIG) is er een duidelijk doel.

Samenwerkingsovereenkomst met Indonesië getekend

De ondertekening was onderdeel van de economische missie van minister-president Rutte, ministers Ploumen en Schultz van Haegen en staatsecretaris Dijksma.

Nieuw: Topografische kaart 1:500.000

Vanaf nu kunt u gebruik maken van een nieuw product; de Topografische kaart 1:500.000. De kaart is beschikbaar in 2 varianten: TOP500NL en TOP500raster.

25.280 verkochte woningen in december 2016

Het Kadaster publiceert de vastgoedcijfers van december 2016. Bekijk de cijfers in het Vastgoed Dashboard.

Agrarische grondprijs 57.000 euro per hectare in 2e kwartaal 2016

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is 57.000 euro per hectare in het 2e kwartaal van 2016.

Agrarische grondprijs 56.500 euro per hectare in 3e kwartaal 2016

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is 56.500 euro per hectare in het derde kwartaal van 2016.

Agrarische grondprijs 57.000 euro per hectare in 4e kwartaal 2015

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is 56.300 euro per hectare in het eerste kwartaal van 2016.

Agrarische grondprijs 56.300 euro per hectare in 1e kwartaal 2016

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is 56.300 euro per hectare in het eerste kwartaal van 2016.

Themadag 'Verder met stedelijke kavelruil'

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Kadaster houden op 16 maart 2017 een themadag over stedelijke kavelruil.

LTO en het Kadaster in actie voor vitaal landelijk gebied

Het Kadaster en LTO slaan de handen ineen om het landelijk gebied een impuls te geven. Dat hebben beide partijen vastgelegd in een overeenkomst.

Algemene leveringsvoorwaarden per 1 januari 2017

De algemene voorwaarden voor levering van producten en diensten zijn per 1 januari 2017 aangepast

Koopwoningen 6 procent duurder dan jaar eerder

De prijsindex van het CBS en het Kadaster geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland.