Kadaster RSS Feeds BRK Levering

Verouderde software? Let op!

Op 16 april 2018 voeren wij een beveiligingsupdate uit op onze internetdiensten. Wanneer u onze diensten hierna wilt blijven gebruiken, is het belangrijk dat uw software up-to-date is.

Uitbreiding mutaties BRK Levering

Door een aantal aanpassingen te realiseren, kunnen wij onze dienstverlening beter laten aansluiten op de behoeften van onze afnemers

Volledigheidscontrole BRK Levering nu mogelijk

Voor de controle op de volledigheid van de afgenomen data en mutatiebestanden hebben we een aantal aanpassingen doorgevoerd in onze downloadservice.

Bewaartermijn mutatiebestanden BRK Levering van 1 jaar naar 3 maanden

Mutatiebestanden met wijzigingen die vanaf 1 juli 2017 in de Basisregistratie Kadaster zijn ingeschreven worden 3 maanden bewaard op onze downloadservice.

Einddatum bepaalde waardes in waardelijsten negeren

Het Kadaster publiceert alle waardelijsten op www.kadaster.nl/waardelijsten. Sommige waarden in enkele waardelijsten hebben de einddatum 2017-07-01 en dat is niet juist.