Kadaster RSS Feeds BRK Levering

Bewaartermijn mutatiebestanden BRK Levering van 1 jaar naar 3 maanden

Mutatiebestanden met wijzigingen die vanaf 1 juli 2017 in de Basisregistratie Kadaster zijn ingeschreven worden 3 maanden bewaard op onze downloadservice.

Einddatum bepaalde waardes in waardelijsten negeren

Het Kadaster publiceert alle waardelijsten op www.kadaster.nl/waardelijsten. Sommige waarden in enkele waardelijsten hebben de einddatum 2017-07-01 en dat is niet juist.

Onjuiste verwijzing naar grondperceel vanuit appartementsrechten

We hebben de appartementsrechten waarbij dit probleem voorkomt geïdentificeerd. Hiervan staan de mutaties klaar in de downloadomgeving in Mijn Kadaster.