Kadaster RSS Feeds BGT

BGT Kwaliteitsdashboard voor bronhouders

Vanaf woensdag 1 november is het BGT Kwaliteitsdashboard voor bronhouders beschikbaar via Mijn Kadaster.

Kom ook naar GeoBuzz op 21 en 22 november

Wilt u wonen in een Smart City? Loopt de landmeter met zijn hoofd in de wolken? Hoor meer over deze en andere interessante onderwerpen bij het Kadaster tijdens GeoBuzz 2017.

Kadaster partner van het Semantics congres

Bedrijfsleven, overheid en academici ontmoeten elkaar en wisselen internationaal kennis uit over Linked Data en Semantisch Web.

Mooi resultaat voor 'Verbeter de kaart'

Terugmelden op de basisregistraties BGT en BRT is laagdrempeliger geworden.

Nieuw hulpmiddel voor bijhouden BAG en BGT

IenM, gemeenten, VNG/KING en het Kadaster hebben een werkwijze ontwikkeld waarmee gemeenten de BAG en de BGT in samenhang kunnen bijhouden.

‘Verbeter de Kaart’ maakt terugmelden makkelijk

‘Verbeter de Kaart’ zorgt voor veel terugmeldingen op de BGT, 2128 meldingen in 2016.

Onjuistheden melden met 'Verbeter de kaart'

Vanaf 23 November kunt u onjuistheden in basisregistratie topografie (BRT) melden via 'Verbeter de kaart' (www.verbeterdekaart.nl)