Kadaster RSS Feeds BAG

BAG verder verbeterd door juiste registratie studentencomplexen

De adressen van studentencomplexen in 29 gemeenten zijn in 2016 alsnog juist geregistreerd. Hierdoor is de BAG verder verbeterd.

Wetsvoorstel wijziging wet BAG aangenomen door Tweede Kamer

Met de wetswijziging moet de registratie en het toezicht verder gemoderniseerd en vereenvoudigd worden.

BAG als Linked Data en via API beschikbaar

De BAG is vanaf heden beschikbaar als linked data. Het gaat nog wel om een proefversie.

Dashboard draagt bij aan kwaliteit

Het BAG Kwaliteitsdashboard wordt landelijk door alle BAG-beheerders gebruikt en vormt een belangrijk kwaliteitsinstrument bij het beheer van de BAG.

Afbakening panden in objectenhandboek verduidelijkt

Het ministerie heeft de richtlijn voor de afbakening van panden verduidelijkt. Deze richtlijn bevordert de uniforme afbakening van objecten.

Afkorten van straatnamen: BRP gebruikt nu ook NEN-norm

Vóór aansluiting van gemeenten op de nieuwe Basisregistratie Personen (BRP) moet overgang naar de NEN-norm plaatsvinden.

Nieuwe gratis zoekservice PDOK

Locatieserver wordt op termijn gebruikt om te zoeken in de BAG viewer

Duizendste terugmelding via de Bag Viewer

Gemeenten kunnen de terugmelding eenvoudiger beoordelen en daardoor de kwaliteit van de BAG makkelijker en sneller verbeteren.

Op weg naar BAG 2.0

Bijeenkomst met 165 aanwezigen bracht verbetering van de BAG weer in een stroomversnelling.

Functionaliteit van Digilevering uitgebreid

De functionaliteit van Digilevering is uitgebreid. Het is nu mogelijk om een selectie te maken.

Geo Gebruikers Festival belicht talrijke mogelijkheden geo-data

Ruim 300 bezoekers uit alle lagen van het geo-werkveld kwamen vorige week naar Zwolle voor het Geo Gebruikers Festival.

RSS feeds verhuizen naar nieuwe URL

Onze RSS feeds verhuizen naar een nieuwe URL. Abonneer u maandag 17 oktober opnieuw om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.

Terugmeldingen via de BAG Viewer

Terugmelden gaat nu niet meer met een contactformulier, maar via de BAG Viewer.

De BAG viewer is verbeterd

De BAG-viewer is op diverse onderdelen verbeterd.