Kadaster RSS Feeds BAG

Verouderde software? Let op!

Op 16 april 2018 voeren wij een beveiligingsupdate uit op onze internetdiensten. Wanneer u onze diensten hierna wilt blijven gebruiken, is het belangrijk dat uw software up-to-date is.

BAG linked data elke dag actueel en via een API beschikbaar

De proefperiode waarbij de BAG als linked data wordt aangeboden is afgelopen. BAG wordt nu elke dag bijgewerkt en is via een API beschikbaar.

De BAG in het kort

In de film 'De BAG in het kort' vertellen we u meer over de BAG.

Gemeentelijke herindelingen per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 treedt er een aantal herindelingen in werking. Deze herindelingen vinden plaats in de provincies Gelderland, Groningen en Friesland. Ook vindt er dan een woonplaatsovergang plaats.

48% van de ruim 1100 terugmeldingen afgerond

In november is ruim 48% van de 1128 terugmeldingen afgerond met het nieuwe terugmeldsysteem. Met dit systeem beheren gemeenten de meldingen in Mijn Kadaster.

Nieuwe conceptversie (0.998) Catalogus BAG 2018

Er is een nieuwe conceptversie van de Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen 2018.

Afhandelen terugmeldingen BAG in Mijn Kadaster

Vanaf 1 november 2017 kunnen gemeenten alle terugmeldingen die vanaf dat moment met de BAG viewer zijn ingediend, inzien en afhandelen in Mijn Kadaster.

Kom ook naar GeoBuzz op 21 en 22 november

Wilt u wonen in een Smart City? Loopt de landmeter met zijn hoofd in de wolken? Hoor meer over deze en andere interessante onderwerpen bij het Kadaster tijdens GeoBuzz 2017.

Vragenlijst voor zelfcontrole BAG

Gemeenten, de bronhouders van de BAG, kunnen nu de vragenlijst voor zelfcontrole invullen op de site van ENSIA.

Nieuwe conceptversie Catalogus BAG 2018

Er is een nieuwe conceptversie van de Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen 2018.

Verkorte straatnamen aangepast

Plein moet als 'pln' afgekort worden en niet als 'pl'. Dit is verbeterd in de LV BAG.

Verbeteren van BAG producten met uw hulp

De nieuwe wet BAG 2.0 geeft kans producten te verbeteren. We vragen hierbij uw mening.

Kadaster partner van het Semantics congres

Bedrijfsleven, overheid en academici ontmoeten elkaar en wisselen internationaal kennis uit over Linked Data en Semantisch Web.

Besluit BAG in Staatsblad gepubliceerd

Het Besluit BAG is als algemene maatregel van bestuur ondertekend door de Koning en op 19 juli in het Staatsblad gepubliceerd.

BAG Kwaliteitsdashboard voor bronhouders uitgebreid met Historiegrafieken

Bronhouders kunnen met Historiegrafieken over een langere periode de resultaten van de kwaliteit van de BAG meten in het Kwaliteitsdashboard.

Wet BAG 2.0

Voor bronhouders is meer informatie over de wet, de wijzigingen en de planning beschikbaar.

Nieuwe LinkedIn-groep BAG 2.0

Nieuwe LinkedIn groep ‘BAG 2.0 vormt centrale plek voor discussie over wijzigingen die leiden tot doorontwikkeling naar BAG 2.0.

Nieuwe luchtfoto als achtergrondkaart in de BAG viewer

Vanaf 1 juni maakt de BAG viewer gebruik van de nieuwe luchtfoto uit 2016 als achtergrondkaart.

Concept catalogus BAG 2018 gepubliceerd

De nieuwe catalogus die samen met de gewijzigde Wet BAG en het gewijzigde Besluit BAG, de kern van BAG in 2018 vormt, is in eindconcept klaar.

Basisregistratie Topografie verbeterd

De Basisregistratie Topografie (BRT) is op meerdere punten verbeterd. De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus.