Kadaster RSS Feeds BAG

Kadaster partner van het Semantics congres

Bedrijfsleven, overheid en academici ontmoeten elkaar en wisselen internationaal kennis uit over Linked Data en Semantisch Web.

BAG linked data elke dag actueel en via een API beschikbaar

De proefperiode waarbij de BAG als linked data wordt aangeboden is afgelopen. BAG wordt nu elke dag bijgewerkt en is via een API beschikbaar.

Besluit BAG in Staatsblad gepubliceerd

Het Besluit BAG is als algemene maatregel van bestuur ondertekend door de Koning en op 19 juli in het Staatsblad gepubliceerd.

BAG Kwaliteitsdashboard voor bronhouders uitgebreid met Historiegrafieken

Bronhouders kunnen met Historiegrafieken over een langere periode de resultaten van de kwaliteit van de BAG meten in het Kwaliteitsdashboard.

Verbeteren van BAG producten met uw hulp

De nieuwe wet BAG 2.0 geeft kans producten te verbeteren. We vragen hierbij uw mening.

Verkorte straatnamen aangepast

Plein moet als 'pln' afgekort worden en niet als 'pl'. Dit is verbeterd in de LV BAG.

Wet BAG 2.0

Voor bronhouders is meer informatie over de wet, de wijzigingen en de planning beschikbaar.

Nieuwe LinkedIn-groep BAG 2.0

Nieuwe LinkedIn groep ‘BAG 2.0 vormt centrale plek voor discussie over wijzigingen die leiden tot doorontwikkeling naar BAG 2.0.

Nieuwe luchtfoto als achtergrondkaart in de BAG viewer

Vanaf 1 juni maakt de BAG viewer gebruik van de nieuwe luchtfoto uit 2016 als achtergrondkaart.

Concept catalogus BAG 2018 gepubliceerd

De nieuwe catalogus die samen met de gewijzigde Wet BAG en het gewijzigde Besluit BAG, de kern van BAG in 2018 vormt, is in eindconcept klaar.

Basisregistratie Topografie verbeterd

De Basisregistratie Topografie (BRT) is op meerdere punten verbeterd. De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus.

Gebruik webservices BAG verdrievoudigd in 2016

In 2016 zijn de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) via de webservices maar liefst 997 miljoen keer geraadpleegd, drie keer zoveel als in 2015. Dit staat in de Jaarrapportage 2016 van het...

Dashboard maakt kwaliteit BAG zichtbaar voor afnemers

Naast het kwaliteitsdashboard voor bronhouders (gemeenten), is nu ook voor afnemers van BAG-gegevens een kwaliteitsdashboard beschikbaar.

Ingekorte straatnamen in de BAG verbeterd

Na vergelijking van ingekorte straatnamen in de BAG met ingekorte straatnamen in de BRP, is de schrijfwijze van een aantal ingekorte straatnamen aangepast.

Zoekfunctie BAG Viewer verbeterd

De zoekfunctie in de BAG viewer is verbeterd. Objecten zijn hierdoor makkelijker te vinden.

Wijziging wet BAG: wat verandert er in 2018?

In 2018 wordt de BAG op een aantal punten gewijzigd. Gemeenten krijgen een grotere rol in de kwaliteitscontrole en de structuur van de wetgeving wordt aangepast.

Nieuw hulpmiddel voor bijhouden BAG en BGT

IenM, gemeenten, VNG/KING en het Kadaster hebben een werkwijze ontwikkeld waarmee gemeenten de BAG en de BGT in samenhang kunnen bijhouden.

BAG verder verbeterd door juiste registratie studentencomplexen

De adressen van studentencomplexen in 29 gemeenten zijn in 2016 alsnog juist geregistreerd. Hierdoor is de BAG verder verbeterd.

Wetsvoorstel wijziging wet BAG aangenomen door Tweede Kamer

Met de wetswijziging moet de registratie en het toezicht verder gemoderniseerd en vereenvoudigd worden.