Kadaster RSS Feeds BAG

Afbakening panden in objectenhandboek verduidelijkt

Het ministerie heeft de richtlijn voor de afbakening van panden verduidelijkt. Deze richtlijn bevordert de uniforme afbakening van objecten.

Afkorten van straatnamen: BRP gebruikt nu ook NEN-norm

Vóór aansluiting van gemeenten op de nieuwe Basisregistratie Personen (BRP) moet overgang naar de NEN-norm plaatsvinden.

Nieuwe gratis zoekservice PDOK

Locatieserver wordt op termijn gebruikt om te zoeken in de BAG viewer

Duizendste terugmelding via de Bag Viewer

Gemeenten kunnen de terugmelding eenvoudiger beoordelen en daardoor de kwaliteit van de BAG makkelijker en sneller verbeteren.

Op weg naar BAG 2.0

Bijeenkomst met 165 aanwezigen bracht verbetering van de BAG weer in een stroomversnelling.

Functionaliteit van Digilevering uitgebreid

De functionaliteit van Digilevering is uitgebreid. Het is nu mogelijk om een selectie te maken.

Geo Gebruikers Festival belicht talrijke mogelijkheden geo-data

Ruim 300 bezoekers uit alle lagen van het geo-werkveld kwamen vorige week naar Zwolle voor het Geo Gebruikers Festival.

RSS feeds verhuizen naar nieuwe URL

Onze RSS feeds verhuizen naar een nieuwe URL. Abonneer u maandag 17 oktober opnieuw om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.

Terugmeldingen via de BAG Viewer

Terugmelden gaat nu niet meer met een contactformulier, maar via de BAG Viewer.

De BAG viewer is verbeterd

De BAG-viewer is op diverse onderdelen verbeterd.

Wetsontwerp wijziging wet BAG in concept gereed

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft de adviezen van het BAG BAO verwerkt in een voorstel voor de te wijzigen wet BAG.

Urgentie uniforme registratie adressen studentencomplexen in BAG

Eind 2016 moeten alle studentenflats volgens de reguliere BAG wet- en regelgeving afgebakend zijn. In de praktijk blijkt dat studentenflats nog niet allemaal op dezelfde manier van adressen zijn...

Jaarrapportage BAG BAO 2015 en vooruitblik 2016

Bronhouders hebben in 2015 circa 1,7 miljoen wijzigingen in de BAG verwerkt. Dat zijn er 200.000 meer dan in 2014.

Dashboard draagt bij aan kwaliteit

Het BAG Kwaliteitsdashboard wordt landelijk door alle BAG-beheerders gebruikt en vormt een belangrijk kwaliteitsinstrument bij het beheer van de BAG.

BAG krijgt gemiddeld een rapportcijfer 7,2

De tevredenheid over de BAG stijgt gemiddeld licht. Kreeg de BAG in 2013 een 7,0 als gemiddeld rapportcijfer, in 2015 is dit gemiddeld een 7,2.