Kadaster RSS Feeds BAG

Concept catalogus BAG 2018 gepubliceerd

De nieuwe catalogus die samen met de gewijzigde Wet BAG en het gewijzigde Besluit BAG, de kern van BAG in 2018 vormt, is in eindconcept klaar.

Gebruik webservices BAG verdrievoudigd in 2016

In 2016 zijn de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) via de webservices maar liefst 997 miljoen keer geraadpleegd, drie keer zoveel als in 2015. Dit staat in de Jaarrapportage 2016 van het...

Basisregistratie Topografie verbeterd

De Basisregistratie Topografie (BRT) is op meerdere punten verbeterd. De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus.

RSS feeds verhuizen naar nieuwe URL

Onze RSS feeds verhuizen naar een nieuwe URL. Abonneer u maandag 17 oktober opnieuw om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.

Dashboard maakt kwaliteit BAG zichtbaar voor afnemers

Naast het kwaliteitsdashboard voor bronhouders (gemeenten), is nu ook voor afnemers van BAG-gegevens een kwaliteitsdashboard beschikbaar.

Ingekorte straatnamen in de BAG verbeterd

Na vergelijking van ingekorte straatnamen in de BAG met ingekorte straatnamen in de BRP, is de schrijfwijze van een aantal ingekorte straatnamen aangepast.

BAG als Linked Data en via API beschikbaar

De BAG is vanaf heden beschikbaar als linked data. Het gaat nog wel om een proefversie.

Nieuwe gratis zoekservice PDOK

Locatieserver wordt op termijn gebruikt om te zoeken in de BAG viewer

Zoekfunctie BAG Viewer verbeterd

De zoekfunctie in de BAG viewer is verbeterd. Objecten zijn hierdoor makkelijker te vinden.

Wijziging wet BAG: wat verandert er in 2018?

In 2018 wordt de BAG op een aantal punten gewijzigd. Gemeenten krijgen een grotere rol in de kwaliteitscontrole en de structuur van de wetgeving wordt aangepast.

Nieuw hulpmiddel voor bijhouden BAG en BGT

IenM, gemeenten, VNG/KING en het Kadaster hebben een werkwijze ontwikkeld waarmee gemeenten de BAG en de BGT in samenhang kunnen bijhouden.

Urgentie uniforme registratie adressen studentencomplexen in BAG

Eind 2016 moeten alle studentenflats volgens de reguliere BAG wet- en regelgeving afgebakend zijn, dit is in de praktijk vaak nog niet het geval.

BAG verder verbeterd door juiste registratie studentencomplexen

De adressen van studentencomplexen in 29 gemeenten zijn in 2016 alsnog juist geregistreerd. Hierdoor is de BAG verder verbeterd.

Wetsvoorstel wijziging wet BAG aangenomen door Tweede Kamer

Met de wetswijziging moet de registratie en het toezicht verder gemoderniseerd en vereenvoudigd worden.

Dashboard draagt bij aan kwaliteit

Het BAG Kwaliteitsdashboard wordt landelijk door alle BAG-beheerders gebruikt en vormt een belangrijk kwaliteitsinstrument bij het beheer van de BAG.

Afbakening panden in objectenhandboek verduidelijkt

Het ministerie heeft de richtlijn voor de afbakening van panden verduidelijkt. Deze richtlijn bevordert de uniforme afbakening van objecten.

Afkorten van straatnamen: BRP gebruikt nu ook NEN-norm

Vóór aansluiting van gemeenten op de nieuwe Basisregistratie Personen (BRP) moet overgang naar de NEN-norm plaatsvinden.