Kadaster RSS Feeds BAG

Afspraken met PostNL rondom postcode registratie BAG

Normaal gesproken kent PostNL postcodes toe aan officiële adressen. Maar in specifieke situaties mag een postcode hergebruikt worden.

Geo Gebruikersfestival: geo-infrastructuur nu en in de toekomst

Het Geo Gebruikersfestival vindt dit jaar plaats op woensdag 31 oktober in Amersfoort. Tijdens het festival staan het gebruik van en voorzieningen van de (geo-)basisregistraties centraal.

Tienduizendste melding BAG ontvangen op Terugmeldsysteem (TMS)

In september hebben we de tienduizendste terugmelding BAG op het Terugmeldsysysteem (TMS) ontvangen.

BAG: meer gebruik en hogere waardering

Het gebruik van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is gestegen naar ongeveer 10 miljoen bevragingen per dag.

Consistentie tussen basisregistraties opnieuw gemeten

De kwaliteit van het stelsel van basisregistraties wordt regelmatig onderzocht. Het rapport 'Tweede vervolgmeting' is sinds 18 september beschikbaar.

Wijziging certificaten van en door Kadaster

Eind april verlopen er een aantal PKI-overheid certificaten van het Kadaster.

De BAG in het kort

In de film 'De BAG in het kort' vertellen we u meer over de BAG.

Afgifteservice (GDS2) niet beschikbaar op maandag 19 maart

In verband met de vervanging van de certificaten van het Kadaster is de afgifteservice GDS2 tijdelijk niet beschikbaar op maandag 19 maart.

Uitfaseren kwaliteitsrapportage voor bronhouders in Mijn Kadaster

Met ingang van 1 mei zal voor bronhouders de mogelijkheid tot het aanvragen van kwaliteitsrapportages BAG binnen Mijn Kadaster komen te vervallen.

Ondersteunend document gepubliceerd voor BAG-werkprocessen

Bent u bronhouder of softwareleverancier van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)? Vanaf 1 juli geldt de gewijzigde Wet BAG. Dit betekent dat de verwerking van mutaties op een aantal...

De gewijzigde Wet BAG officieel van start

Op 1 juli is de gewijzigde Wet bag officieel in werking getreden. De handboeken, verdiepingsdocumenten en catalogus die vóór 1 juli 2018 golden, zijn vervallen.

Utrecht gaat voor gegevenskwaliteit adressen en gebouwen

Of het nu gaat om een snelle inzet van hulpdiensten of het achterhalen van asbesthoudende daken. Je moet kunnen vertrouwen op de juistheid van de gegevens van adressen en gebouwen.

Openbare ruimten beter te vinden binnen BAG viewer

De Zoekservice van de BAG viewer is uitgebreid met het Nationaal Wegen Bestand (NWB) van Rijkswaterstaat. Hierdoor zijn openbare ruimten beter te vinden.

Soest experimenteert in Proeftuin Omgevingswet

De gemeente Soest ontwikkelde samen met onder meer het Kadaster een viewer: software die ruimtelijke informatie slim bij elkaar pakt en toegankelijk maakt. Een experiment uit de Proeftuin...

Gewijzigde wet- en regelgeving basisregistratie(s) adressen en gebouwen per 1 juli definitief

Met de publicatie van het Koninklijk Besluit in het Staatsblad van 30 april is de ingangsdatum van de gewijzigde wet- en regelgeving op 1 juli een feit. Vanaf die datum is er één geïntegreerde...

Hoe werd de BAG in 2017 gebruikt?

In de BAG BAO jaarrapportage over 2017 leest u dat het BAG gebruik weer sterk is toegenomen, van 1 miljard naar 1,5 miljard bevragingen.

Straatnamen bij luchtfoto’s in BAG viewer

De BAG viewer is verrijkt met straatnamen bij 'luchtfoto's' als ondergrond.

Gemeentelijke herindelingen per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 treedt er een aantal herindelingen in werking. Deze herindelingen vinden plaats in de provincies Gelderland, Groningen en Friesland. Ook vindt er dan een woonplaatsovergang plaats.

Nieuwe conceptversie (0.998) Catalogus BAG 2018

Er is een nieuwe conceptversie van de Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen 2018.