Uw onderwerp inbrengen op het Kadaster Marktplein?

We willen als Kadaster onze dienstverlening zo goed mogelijk laten aansluiten op de wensen van de maatschappij en markt. Het Marktplein is een manier die daarbij helpt: verschillende innovaties, projecten, initiatieven en trends komen aan bod. Niet over, maar mét de klant

Vraag uit de praktijk

Tijdens het Marktplein van september gaf de provincie Overijssel een presentatie over de duurzaamheidsambitie van Overijssel en het belang van goede data hierbij. De provincie liet ons zien welke keuzes worden gemaakt op basis van data en analyses van het Kadaster en aan welke inzichten nog meer behoefte is. 
Op haar beurt kreeg de provincie nieuwe ideeën, zoals de mogelijkheden van gecombineerde geo-informatie en de visualisatie van deze inzichten. 

Terzake

Dit artikel verscheen in het kadastermagazine Terzake van februari 2017.