Kadaster helpt Kenia met GPS bij opmeten land

De Keniaanse regering en het Institution of Surveyors of Kenya (ISK, instituut van landmeters in Kenia) hebben samen een veldtest uitgevoerd waarbij landgegevens werden verzameld met behulp van mobiele apparaten. Kenia vroeg het Kadaster om hulp bij deze test via het LAND-programma (Land Administration for National Development, landadministratie ten behoeve van nationale ontwikkeling).

Dorpsbewoners Makueni zelf aan de slag met meten grenspunten

De veldtest vond plaats in het district Makueni. De dorpsbewoners werd gevraagd langs de omtrek van hun percelen te lopen, terwijl met een GPS-ontvanger de visuele grenspunten werden aangewezen. De omtrek werd samen met het geclaimde soort recht geregistreerd, in combinatie met een foto van de eigenaar of de indiener van de claim en zijn/haar ID. Tijdens een dorpsvergadering in de plaatselijke kerk bekeken de leden van de gemeenschap de verzamelde gegevens op een kaart en bespraken en bevestigden ze de resultaten. Uit deze test is gebleken dat snelle, betaalbare en betrouwbare verzameling en verwerking van veldgegevens mogelijk is.

'Maar gaan gaan de wetgever en de beleidsmakers hier ook in mee?'

Judith Kalinga, minister van Grondzaken, Mijnbouw en Fysieke Planning van het district Makueni: “Deze aanpak licht de ‘reinigende’ stappen uit het landmeetproces, doordat in één keer de stap van veld naar recht wordt gezet. Dat is precies waar de mensen in Makueni behoefte aan hebben. De vraag is alleen: gaan de wetgever en de beleidsmakers hier ook in mee?”