Jaarverslag 2017


Voortbouwen op een stabiele basis

De wereld staat niet stil. We blijven inspelen op de ontwikkelingen om ons heen met rechtszekerheid en betrouwbare data als fundament: voortbouwen op een stabiele basis.

NAAR HET JAARVERSLAG 2017 (4mb)

Samenwerking

Op meerdere vlakken werken we samen met publieke en private partners. Zo zijn we in 2017 onder andere een intensieve samenwerking aangegaan met het CBS. 

Deze afbeelding is niet toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Voor meer informatie kunt u ons jaarverslag downloaden. Heeft u verdere vragen? Neem dan contact op met ons Klant Contact Center via 088 – 183 22 00 of stuur een mail naar kcc@kadaster.nl

Woningmarkt

De woningmarkt bloeide op in 2017. Dat is goed terug te zien in het aantal verkochte woningen.

Innovaties

We volgen wat er leeft in de maatschappij en waar behoefte aan is. Dat leidt onder andere tot technische innovaties. 

Stabiele basis

We verrichten veel en uiteenlopende werkzaamheden. Gericht op vernieuwing en op het bieden van continuïteit. Ons doel: blijven bouwen aan onze dienstverlening.

Traineeship

Jonge en talentvolle mensen kansen bieden. Dat is het doel van ons traineeship. Ook helpt dit ons bij het vinden en binden van talent.

Internationaal

We staan bekend als een van de beste kadasters ter wereld. Dat houdt in dat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en onze kennis delen met andere landen.