Internationale relaties

We zijn ons ervan bewust dat we werken in een internationale omgeving. We hebben bijvoorbeeld te maken met Europese gegevensstandaarden en wetgeving. Maar ook met snel opkomende technologische ontwikkelingen en digitale werkmethoden. We willen hierin een sturende rol spelen en zorgen dat we goed op de hoogte zijn. Dat is in het belang van een goed werkend Kadaster en in het belang van de Nederlandse burger.

We delen onze kennis buiten de Nederlandse grenzen. Dat doen we door bijdragen te leveren aan internationale congressen, symposia, publicaties en onderwijsprogramma's. Via het kwartaalblad Abroad geven we een overzicht van onze activiteiten en gaan we in op actuele ontwikkelingen. Daarnaast zijn we vertegenwoordigd in het bestuur van de European Land Registry Association (ELRA) en EuroGeographics.

Meer weten? Bezoek dan de websites van:

Of ga naar de pagina Brochures en Publicaties om het kwartaalblad Abroad te bekijken.