Inschrijven van stukken - op papier

Stukken op papier moeten voldoen aan de vereisten voor inschrijving op papier en in tweevoud aangeboden worden. Voor besluiten genomen door overheden en uitspraken van een rechter, gelden andere vereisten. U hoeft van deze stukken alleen het originele ondertekende stuk aan te bieden. Zoals beschreven in de Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994 maakt een bewaarder van het Kadaster in die gevallen een kopie van het aangeboden stuk. 

Aanbieden van stukken op papier

Stukken op papier die betrekking hebben op schepen en luchtvaartuigen kunt u indienen op het Kadasterkantoor te Rotterdam.

Overige stukken op papier die bijvoorbeeld betrekking hebben op onderbewindstelling / ondercuratelestelling stuurt u per post naar het Kadasterkantoor te Arnhem.

Kadasterkantoren
Overzicht met adressen en telefoonnummers van Kadasterkantoren. Onze locaties kunt u alleen op afspraak bezoeken. Het klantcontactcenter is bereikbaar op 088- 183 2200.