Inschrijven van stukken - digitaal

Notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders, belastingdeurwaarders en overheden kunnen in te schrijven stukken digitaal aanleveren. Elektronisch aanleveren kan via Web-ELAN of een andere applicatie die voldoet aan de vereisten zoals beschreven in de Technische handleiding elektronisch aanleveren.

Via Web-ELAN kunnen stukken voor de openbare registers elektronisch ter inschrijving aangeboden worden. Rechtstreeks vanaf uw computer, gebruikmakend van een gekwalificeerde digitale handtekening.

Meer informatie over Web-ELAN

Ketenintegratie Inschrijving Kadaster (KIK) is het geautomatiseerde akteproces vanaf de eerste inzage door de notaris tot en met de inschrijving en verwerking van de akte bij het Kadaster. 

Meer informatie over KIK

Digitaal aangeboden stuk aanbieden als KIK-akte

U kunt uw digitaal aangeboden stuk ook aanbieden als KIK-akte. Het stuk is dan vergezeld van een xml-bestand. In dit bestand staan de gegevens die voor het Kadaster relevant zijn. Dit bestand wordt gebruikt voor geautomatiseerde verwerking. Dit betekent een betere, snellere en goedkopere verwerking van uw stuk.

Meer informatie over akten inschrijven met KIK.

Vooraf aanleveren bijlagen

Bijlagen die horen bij een in te schrijven stuk kunt u voorafgaand aan de inschrijving in depot aanbieden. Als u het bijbehorende stuk vervolgens indient, hoeft u uitsluitend het depotnummer van de te koppelen bijlage te vermelden. Voorbeelden van bijlagen die in depot aangeboden kunnen worden, zijn:

  • Een verzoek tot vaststelling complexaanduiding
  • Een verzoek tot vaststelling netwerkaanduiding
  • Mutatiebestanden ten behoeve van (deels) geautomatiseerde verwerking
  • Stukken waarbij in depotname de raadpleegbaarheid van de openbare registers verbetert
  • Een tekening die contouren weergeeft ten behoeve van de inschrijving van publiekrechtelijke beperkingen

Meer informatie over het in depot aanbieden van bijlagen vindt u in de bijlagenregeling.

Documentatie