Inschrijven van stukken

Het Kadaster houdt in de openbare registers bij welke rechten gelden op registergoederen. Dat is een wettelijke taak. Iedereen die een recht wil laten gelden op een registergoed, is verplicht de bijbehorende stukken in de openbare registers te laten bijschrijven.

Inschrijven van stukken - digitaal
Notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders, belastingdeurwaarders en overheden kunnen in te schrijven stukken digitaal aanleveren.

Inschrijven van stukken - op papier
Stukken die betrekking hebben op registergoederen kunnen ook op papier aangeleverd worden.

Depotservice (leaflet)
Wilt u niet verrast worden door een hoog inschrijvingstarief? Maak dan gebruik van onze ‘Depotservice’. Meer informatie over onze Depotservice vindt u in de leaflet hieronder.

Veelgestelde vragen over het inschrijven van stukken
Alle veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden over het inschrijven van stukken hebben we voor u op een rij gezet.

'Notariaat-Kadaster: van overeenkomst tot registratie'

Het inschrijven van stukken bestaat uit meerdere stappen. Die stappen lichten we uitvoerig toe in de film 'Notariaat-Kadaster: van overeenkomst tot registratie'. Bekijk de film op Youtube