Innovaties Basisregistratie Kadaster

Eén overheid: de BRK in verbinding met andere basisregistraties

In Nederland wordt gewerkt aan een compacte en efficiënte overheid. Een overheid die als één overheid wordt ervaren. Door al bekende gegevens met elkaar te delen en te gebruiken, kan de overheid efficiënter opereren en verbetert de dienstverlening.

Wat betekent dit voor u?
Als burger levert u uw gegevens nog maar één keer aan. Verschillende overheidspartijen kunnen er daarna gebruik van maken. Zakelijke afnemers kunnen gegevens uit de BRK gemakkelijker verwerken en koppelen aan eigen gegevens. Meer informatie vindt u op de website van de digitale overheid

Het Kadaster is er trots op verbindingen met andere overheidsregistraties te hebben gerealiseerd. Ook voor eigen gebruik. Zo heeft de BRK al geruime tijd een verbinding met de Gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP*) en met de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Daarnaast is ook een verbinding met het Handelsregister (NHR) gerealiseerd. Onze bijdrage aan een efficiënte en compacte overheid. Bekijk voor meer informatie over de verbinding BRK-BAG het filmpje op YouTube.

* De BRP is een samenvoeging van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en het Register Niet Ingezetenen (RNI).  

Snel, Zeker en Samen automatisch akten verwerken

De notaris neemt bij het opstellen van een akte handmatig gegevens over uit de BRK. Een Kadastermedewerker verwerkt handmatig gegevens in de BRK als hij diezelfde akte inschrijft. Dit proces kost niet alleen erg veel tijd, het is ook gevoelig voor fouten. Doel van het Kadaster en het notariaat is om samen zo efficiënt mogelijk informatie uit te kunnen wisselen en automatisch te verwerken. Door het aantal handmatige handelingen te verminderen of te ondersteunen vernieuwen we dit proces. Standaardakten verwerken we nu dankzij ons programma KIK al grotendeels automatisch.

Wat betekent dit voor u?

Deze vernieuwing van het inschrijvings- en verwerkingsproces in de vastgoedketen betekent voor u:
- lagere kosten
- snellere en meer efficiënte productie
- een betere kwaliteit en rechtszekerheid

Zelf splitsen van percelen

Zelfwerkzaamheid is één van de actuele ontwikkelingen in de maatschappij die we als Kadaster faciliteren. Goede voorbeelden hiervan zijn onze programma’s Splits en Verenig. Met Splits kunnen professionele grondeigenaren of notarissen zelf splitsingsverzoeken indienen door een nieuwe grens als voorlopige grens in de kaart te tekenen. Met Verenig kunnen grondeigenaren een verzoek om percelen samen te voegen, indienen.

Wat betekent dit voor u?

In beide gevallen ontstaan, na goedkeuring door het Kadaster, in 10 minuten de nieuwe percelen. Die percelen kunnen vervolgens direct worden overgedragen bij de notaris.

Inzet nieuwe technieken in het landmeten

Landmeters gingen vroeger in tweetallen of groepen op pad. Door de inzet van nieuwe instrumenten en robot apparatuur verrichten zij tegenwoordig veel meetwerk solo. Het Kadaster werkt op dit moment aan de inzet van innovatieve hulpmiddelen waardoor u op een kaart direct de onderhanden werkzaamheden in het veld kunt zien.

Actief informeren over wijzigingen met BRK levering

Het Kadaster verwerkt dagelijks enkele duizenden akten. Met het nieuwe product BRK-levering, integreren we grens- en eigendomsinformatie uit de BRK in digitale gebeurtenissen. We informeren klanten met een digitaal bestand over wijzigingen in de registratie. Dat digitale bestand kan op ieder gewenst moment ‘opgehaald’ worden.

BRK-levering kent twee leveringsvormen; een gebiedslevering en een persoonsgebonden levering. Een gebiedslevering bevat alle informatie van één gebied (bijvoorbeeld een gemeente). Een persoonsgebonden levering bevat alle informatie van één persoon (bijvoorbeeld een netbeheerder). 

Informatie over Kadaster gegevens op één plek beschikbaar

De BRK bevat veel data die digitaal uitgewisseld wordt. Het is dan ook van groot belang uit te leggen wat deze gegevens betekenen. Met behulp van Linked Data hebben we de metagegevens op één plek voor iedereen digitaal beschikbaar gesteld. Brk.kadaster.nl bevat alle definities van begrippen en rechtshandelingen waarover gegevens worden vastgelegd in de BRK. Per gebeurtenis worden de aanleiding, voorwaarden en het resultaat beschreven. Ook heeft iedere definitie van een begrip of rechtshandeling een verwijzing naar het wetsartikel waar deze op is gebaseerd.

Brk.kadaster.nl wordt de komende tijd uitgebreid met metagegevens over betrouwbaarheid, tijdigheid en wijze van inwinning van de gegevens. Deze definities en metadata geven inzicht in de BRK en helpen u zo om de goede conclusies uit de gegevens te trekken.

U kunt de informatie op brk.kadaster.nl ook digitaal in uw toepassingen verwerken. Linkt u bijvoorbeeld naar perceel, dan krijgen uw gebruikers alle informatie over dit begrip getoond.

Meer informatie over Linked Data vindt u op Wikipedia.