Infrastructuur

Wegen, spoorlijnen, kabels en leidingen: de capaciteit van de bovengrondse en ondergrondse infrastructuur moet de komende jaren worden uitgebreid. Ruimte vinden voor deze nieuwe verbindingen is niet eenvoudig in een vol land als Nederland. Het gaat dan om vragen als: Hoeveel grondeigenaren zijn er in een tracĂ© en wat zijn hun belangen? Bij welk tracĂ© zijn de kosten om grond te verwerven het laagst? Het Kadaster brengt knelpunten in kaart en adviseert welke oplossingen er mogelijk zijn. Zo helpen we overheden de voor- en nadelen af te wegen van mogelijke nieuwe plekken.

Het aanleggen van infrastructuur is vaak een goed moment om ook andere ruimtelijke doelen te realiseren, zoals een betere kavelstructuur of de aanleg van waterberging. We proberen ook die doelen steeds mee te nemen in de plannen.

Ruimtelijke ontwikkeling: een nieuwe weg
Het Kadaster is nauw betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen. Wat komt er kijken bij het aanleggen van een nieuwe weg? Een voorbeeld.