In de media

Binnenlands Bestuur (december 2016)

Het woningbezit onder 70-plussers is het grootst in 'rijkeluisgemeenten' langs de kust en in het Gooi, en in krimpgebieden. Dat blijkt uit een analyse die het Kadaster uitvoerde voor Binnenlands Bestuur. Lees het hele artikel via de website van Binnenlands Bestuur

Het FD/Over Ondernemen (november 2016)

Om te komen tot gezonde, toekomstvaste winkelgebieden is goede informatie nodig over de actuele situatie. Hoe kan het Kadaster hierbij helpen? Bestuurder Frank Tierolff legt uit hoe in ‘Heldere data belangrijk bij retailvastgoed’.

VPRO: Onzichtbaar Nederland (november 2016)

In deze serie wordt gekeken naar het verleden, het heden en ook een stukje in de toekomst. Door de vervlechting van video, actuele en historische kaarten, foto’s en animaties wordt een visuele tijdreis gecreëerd. De VPRO heeft een beroep gedaan op het Kadaster, omdat zij de serie op historische én actuele feiten willen baseren. Lees meer in het artikel 'Samen werken aan Onzichtbaar Nederland'.

Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016 (oktober 2016)

In deze publicatie van Corporate Real Estate Management een bijdrage van het Kadaster over de ontwikkelingen op de markt voor zorgvastgoed. Verkopen of kopen? Wat doen zorginstellingen en marktpartijen? De Barometer bevat de laatste onderzoeken, trends en ontwikkelingen in zorgvastgoed en gemeentelijk vastgoed. Lees de publicatie inclusief het Kadaster-artikel ‘Dynamiek op de zorgvastgoedmarkt: aan en verkopen van zorginstellingen en marktpartijen’ op de website van Corporate Real Estate Management.

RO Magazine (oktober 2016)

Overheden – zowel lokaal als regionaal en nationaal – confirmeerden zich aan de doelstellingen voor CO2-reductie. Nu zoeken ze manieren om middelen effectief in te zetten en de voortgang te kunnen meten. Beschikbare bronnen van geo-informatie blijken goed dienst te kunnen doen voor de aanscherping en verantwoording van ons duurzaamheidsbeleid voor de gebouwde omgeving, laat het Kadaster zien. Lees het artikel ‘Effectief sturen op verduurzaming van vastgoed’ op de website van RO Magazine.

Binnenlands Bestuur (juni 2016)

“De Omgevingswet brengt het werk van tien beleidssectoren en vier overheidslagen bij elkaar”. Wat vergt de Omgevingswet van de informatiehuishouding en de ambtenaar? Aart Jan Klijnjan van het Kadaster over de uitdagingen. Lees het hele artikel op de website van Binnenlands Bestuur.

Correspondent (juni 2016)

In februari schreef Maite Vermeulen voor de Correspondent een artikel over het belang van een kadaster. Na een gesprek bij het Kadaster schrijft ze in dit vervolgartikel wat erbij komt kijken om een kadaster op te zetten. De titel van het stuk: 'Wanneer Oeganda een kadaster als het onze heeft? In het jaar 3036'.

Elsevier (april 2016)

Wat is uw huis werkelijk waard in de verkoop? Elsevier en het Kadaster brengen de prijs per vierkante meter in kaart voor 2.746 wijken, en de buurten in zeven grote steden plus het Gooi. Plus: tips voor de koper. Lees het artikel op de website van Elsevier.

Geo-Info (2016-2)

Dat crowdsourcing niet alleen voor volwassenen is, blijkt uit de enthousiaste reacties van basisschoolkinderen op ons nieuwe project ‘Crowdsourcing in het onderwijs’. Kinderen oefenen op een speelse manier met hun geografische oriëntatie en ontdekken hun rol als 'dataprovider'.

Cobouw (april 2016)

“De starters hielden de woningmarkt tijdens de crisis aan de praat. Nu dreigt een rol in de marge. Opmerkelijk: dat lijkt niet te komen door de strengere leennormen.” Cobouw baseerde zich op onderzoek van het Kadaster. Lees het hele artikel ‘Ontgroening slaat toe op woningmarkt’.

InGovernment (april 2016)

Veel van de openbare gegevens van het Kadaster zijn inmiddels open data. De volgende uitdaging: hoe maken we data zodanig bruikbaar dat de maatschappij er ook baat bij heeft? Lees het artikel 'Van open data naar bruikbare informatie'.

Correspondent (februari 2016)

Wat hebben arme mensen het meest nodig? Voedsel? Gezondheidszorg? Onderwijs? Nee. Het antwoord is tegelijkertijd doodsimpel en verrassend. Maite Vermeulen schreef voor de Correspondent een artikel over het belang van een Kadaster onder de titel:'Wat is oersaai en gaat de wereld redden? (Hint: wij hebben er een hekel aan)'.

PM Publiek Denken (december 2015)

Hoe vergaat het topambtenaren na een jaar in hun nieuwe functie? Het magazine PM Publiek Denken interviewde bestuurder Frank Tierolff.

Noord Hollands Dagblad - Schagen (oktober 2015)

De website topotijdreis.nl die laat zien hoe Nederland zich in twee eeuwen heeft ontwikkeld, is enthousiast ontvangen.

Omroep Max: Hallo Nederland (september 2015)

In september 2015 introduceerde het Kadaster de Topo Tijdreis. Op topotijdreis.nl kan iedereen eenvoudig bekijken hoe een bepaald stukje Nederland er 50, 100 of zelfs 200 jaar geleden uitzag. Door de kaarten van de verschillende jaren te vergelijken is meteen duidelijk hoe Nederland zich heeft ontwikkeld. Zo zijn inpoldering en verstedelijking duidelijk gevisualiseerd. Omroep Max maakte een reportage over de Topo Tijdreis.

Binnenlands Bestuur (september 2015)

De afgelopen vijftien jaar zijn meer woningen gebouwd binnen de bebouwde kom dan in de uitbreidingswijken om de steden heen. Desondanks is het inwonertal van de 'bestaande stad' maar ternauwernood op peil gebleven. Dat komt doordat gezinnen er niet blijven. Lees meer in het artikel op de website van Binnenlands Bestuur.

Margriet (september 2015)

Het openbare vastgoedregister Kadaster is geen mannenbolwerk meer. En dat is te danken aan een actief wervingsbeleid, gericht op diversiteit. ‘Kadasterbaas’ Dorine Burmanje en haar medewerkers wonnen er de Work4 Women Award 2014 mee. Lees meer in onderstaand interview uit Margriet.

Nieuwsuur (juli 2015)

Rik Wouters van het Kadaster legt in Nieuwsuur (NOS) uit wat het belang is van een Kadaster voor Griekenland. "Als je niet weet wie de eigenaar is van een gebouw, kun je geen belasting heffen." Bekijk het onderwerp uit de uitzending van 13 juli

FD Outlook (juni 2015)

"Voor de beste keuzes heb je de juiste informatie nodig". Dorine Burmanje, bestuursvoorzitter Kadaster, licht in dit interview toe hoe het Kadaster helpt beleidsbeslissingen te maken. Zoals bij het bestrijden van leegstand in Groningse krimpregio's.