In de media

EenVandaag, NPO 1 (september 2017)

Kleine en goedkope koophuizen komen steeds vaker in handen van een belegger. De starter die ook geïnteresseerd is in deze panden komt hierdoor nog moeilijker aan een woning. Volgens een analyse van NVM en het Kadaster in handen van EenVandaag werd bijna 16% van de woningen tot 100 duizend euro vorig jaar gekocht voor de verhuur. Tien jaar geleden was dat nog 5%. Ga naar de website van EenVandaag en bekijk de reportage met Paul de Vries, woningmarktexpert van het Kadaster. 

Publiek Denken (september 2017)

Heel Nederland in 3D, rechtstreeks uit de computer. Het vraagt niet veel verbeeldingskracht om te bedenken wat je met zo’n topografische 3D-kaart allemaal kunt doen. Bijvoorbeeld voor de Omgevingswet. Op de website van Publiek Denken staat het artikel ‘3D van grote waarde’, waarin Ben Bruns, manager Maatwerk & Advies bij het Kadaster, de laatste ontwikkelingen toelicht. 

Binnenlands Bestuur (augustus 2017)

Al vijftig gemeenten sloten zich aan bij Operatie Steenbreek, een platform dat burgers enthousiasmeert hun tuin te vergroenen. Nodig in de strijd tegen wateroverlast en hittestress. Binnenlands Bestuur onderzocht de aanpak van versteend Katwijk. En vroeg het Kadaster om de verstening in beeld te brengen. Ga naar de website Binnenlands Bestuur en lees het artikel ‘Katwijk is klaar met de klinkers’.

NOS (juni 2017)

Steeds minder jongeren kopen een woning. Vooral twintigers stellen de aankoop van hun eerste woning uit. Het aantal koopstarters ouder dan dertig jaar neemt toe. Dat blijkt uit een publicatie op de website van de NOS die gebaseerd is op een onderzoek van het Kadaster. Bekijk ook het item in het NOS-Journaal van 13 juni 2017.

Het Financieele Dagblad / Mijn Gemeente (maart 2017)

Het Kadaster beschikt over meer data dan ooit en kan die steeds vaker koppelen aan andere bestanden. Ambitie voor de toekomst: een digitaal geo-platform waarvan iedereen gebruik kan maken. Dorine Burmanje, voorzitter van de Raad van Bestuur, en Jaco van Goudswaard, directeur Informatietechnologie van het Kadaster, vertellen er meer over. Lees het artikel ‘Digitalisering maakt ons kwetsbaarder’.

Binnenlands Bestuur (maart 2017)

Leefbare kernen hebben de hoogste prioriteit in Overijssel. Een van de instrumenten tegen het verdwijnen van winkels en horeca is vrijwillige kavelruil. Met een ruiltraject in Steenwijk doet de provincie mee aan een pilot van het rijk om tips en tricks van ruilen in de binnenstad kaart te brengen. Lees het artikel op de website van Binnenlands Bestuur ‘Ruilen voor meer reuring’, waarin gemeente en provincie hun initiatieven toelichten. Inclusief kavelruiladviezen van het Kadaster.

Platform Linked Data Nederland (maart 2017)

“Data bij de bron is voor ons het uitgangspunt”. Kadasterbestuurder Frank Tierolff over linked data. Wat leveren linked Kadasterdata de gebruiker op? Wat betekenen linked data voor het Kadaster? Lees het interview op de website van Platform Linked Data Nederland.

Eigen Huis Magazine (februari 2017)

Geen groep leek door de crisis op de woningmarkt zo vast te zitten als de jonge mensen die op de top van de markt hun eerste huis kochten. Geen groep verhuist nu weer zoveel. Hoe kan dat? Vereniging Eigen Huis vroeg het Kadaster te onderzoeken hoe het hen inmiddels vergaat. Lees het artikel ‘Als dertiger de crisis, als veertiger moeten verhuizen’. 

Binnenlands Bestuur (december 2016)

Het woningbezit onder 70-plussers is het grootst in 'rijkeluisgemeenten' langs de kust en in het Gooi, en in krimpgebieden. Dat blijkt uit een analyse die het Kadaster uitvoerde voor Binnenlands Bestuur. Lees het hele artikel op de website van Binnenlands Bestuur

Het FD/Over Ondernemen (november 2016)

Om te komen tot gezonde, toekomstvaste winkelgebieden is goede informatie nodig over de actuele situatie. Hoe kan het Kadaster hierbij helpen? Bestuurder Frank Tierolff legt het uit op de website overondernemen.com in het artikel ‘Heldere data belangrijk bij retailvastgoed’.

VPRO: Onzichtbaar Nederland (november 2016)

In deze serie wordt gekeken naar het verleden, het heden en ook een stukje in de toekomst. Door de vervlechting van video, actuele en historische kaarten, foto’s en animaties wordt een visuele tijdreis gecreëerd. De VPRO heeft een beroep gedaan op het Kadaster, omdat zij de serie op historische én actuele feiten willen baseren. Lees meer hierover op onze eigen website in het artikel 'Samen werken aan Onzichtbaar Nederland'.

Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016 (oktober 2016)

In deze publicatie van Corporate Real Estate Management een bijdrage van het Kadaster over de ontwikkelingen op de markt voor zorgvastgoed. Verkopen of kopen? Wat doen zorginstellingen en marktpartijen? De Barometer bevat de laatste onderzoeken, trends en ontwikkelingen in zorgvastgoed en gemeentelijk vastgoed. Lees de publicatie inclusief het Kadaster-artikel ‘Dynamiek op de zorgvastgoedmarkt: aan en verkopen van zorginstellingen en marktpartijen’ op de website van Corporate Real Estate Management.

RO Magazine (oktober 2016)

Overheden – zowel lokaal als regionaal en nationaal – conformeerden zich aan de doelstellingen voor CO2-reductie. Nu zoeken ze manieren om middelen effectief in te zetten en de voortgang te kunnen meten. Beschikbare bronnen van geo-informatie blijken goed dienst te kunnen doen voor de aanscherping en verantwoording van ons duurzaamheidsbeleid voor de gebouwde omgeving, laat het Kadaster zien. Lees het artikel ‘Effectief sturen op verduurzaming van vastgoed’ op de website van RO Magazine. In het volgende document leest u meer over crowdsourcing bij het Kadaster.