In de media

Wie koopt hypotheekloos? (juli 2017)

Bij zeventien van de honderd woningen die werden gekocht door particulieren werd er in 2016 geen hypotheek afgesloten. Die zeventien woningen zijn voornamelijk gekocht door eigenaren van meerdere woningen en door doorstromers. Binnen deze groepen zijn het vooral de ouderen die geen hypotheek afsluiten en er worden het vaakst appartementen hypotheekloos aangekocht.

NOS (juni 2017)

Steeds minder jongeren kopen een woning. Vooral twintigers stellen de aankoop van hun eerste woning uit. Het aantal koopstarters ouder dan dertig jaar neemt toe. Dat blijkt uit een NOS-publicatie op basis van een onderzoek van het Kadaster. Bekijk ook het item in het NOS-Journaal van 13 juni 2017.

Het Financieele Dagblad / Mijn Gemeente (maart 2017)

Het Kadaster beschikt over meer data dan ooit en kan die steeds vaker koppelen aan andere bestanden. Ambitie voor de toekomst: een digitaal geo-platform waarvan iedereen gebruik kan maken. Dorine Burmanje, voorzitter van de Raad van Bestuur en Jaco van Goudswaard, directeur Informatietechnologie van het Kadaster, vertellen er meer over. Lees het artikel ‘Digitalisering maakt ons kwetsbaarder’.

Binnenlands Bestuur (maart 2017)

Leefbare kernen hebben de hoogste prioriteit in Overijssel. Een van de instrumenten tegen het verdwijnen van winkels en horeca is vrijwillige kavelruil. Met een ruiltraject in Steenwijk doet de provincie mee aan een pilot van het rijk om tips en tricks van ruilen in de binnenstad kaart te brengen. Lees het artikel van Binnenlands Bestuur ‘Ruilen voor meer reuring’ waarin gemeente en provincie hun initiatieven toelichten. Inclusief kavelruiladviezen van het Kadaster.

Platform Linked Data Nederland (maart 2017)

“Data bij de bron is voor ons het uitgangspunt”. Kadasterbestuurder Frank Tierolff over linked data. Wat leveren linked Kadasterdata de gebruiker op? Wat betekenen linked data voor het Kadaster? Lees het interview in de lustrumpublicatie van Platform Linked Data Nederland.

Eigen Huis Magazine (februari 2017)

Geen groep leek door de crisis op de woningmarkt zo vast te zitten als de jonge mensen die op de top van de markt hun eerste huis kochten. Geen groep verhuist nu weer zoveel. Hoe kan dat? Vereniging Eigen Huis vroeg het Kadaster te onderzoeken hoe het hen inmiddels vergaat. Lees het artikel ‘Als dertiger de crisis, als veertiger moeten verhuizen’. 

Binnenlands Bestuur (december 2016)

Het woningbezit onder 70-plussers is het grootst in 'rijkeluisgemeenten' langs de kust en in het Gooi, en in krimpgebieden. Dat blijkt uit een analyse die het Kadaster uitvoerde voor Binnenlands Bestuur. Lees het hele artikel via de website van Binnenlands Bestuur

Het FD/Over Ondernemen (november 2016)

Om te komen tot gezonde, toekomstvaste winkelgebieden is goede informatie nodig over de actuele situatie. Hoe kan het Kadaster hierbij helpen? Bestuurder Frank Tierolff legt uit hoe in ‘Heldere data belangrijk bij retailvastgoed’.

VPRO: Onzichtbaar Nederland (november 2016)

In deze serie wordt gekeken naar het verleden, het heden en ook een stukje in de toekomst. Door de vervlechting van video, actuele en historische kaarten, foto’s en animaties wordt een visuele tijdreis gecreëerd. De VPRO heeft een beroep gedaan op het Kadaster, omdat zij de serie op historische én actuele feiten willen baseren. Lees meer in het artikel 'Samen werken aan Onzichtbaar Nederland'.

Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016 (oktober 2016)

In deze publicatie van Corporate Real Estate Management een bijdrage van het Kadaster over de ontwikkelingen op de markt voor zorgvastgoed. Verkopen of kopen? Wat doen zorginstellingen en marktpartijen? De Barometer bevat de laatste onderzoeken, trends en ontwikkelingen in zorgvastgoed en gemeentelijk vastgoed. Lees de publicatie inclusief het Kadaster-artikel ‘Dynamiek op de zorgvastgoedmarkt: aan en verkopen van zorginstellingen en marktpartijen’ op de website van Corporate Real Estate Management.

RO Magazine (oktober 2016)

Overheden – zowel lokaal als regionaal en nationaal – confirmeerden zich aan de doelstellingen voor CO2-reductie. Nu zoeken ze manieren om middelen effectief in te zetten en de voortgang te kunnen meten. Beschikbare bronnen van geo-informatie blijken goed dienst te kunnen doen voor de aanscherping en verantwoording van ons duurzaamheidsbeleid voor de gebouwde omgeving, laat het Kadaster zien. Lees het artikel ‘Effectief sturen op verduurzaming van vastgoed’ op de website van RO Magazine.

Binnenlands Bestuur (juni 2016)

“De Omgevingswet brengt het werk van tien beleidssectoren en vier overheidslagen bij elkaar”. Wat vergt de Omgevingswet van de informatiehuishouding en de ambtenaar? Aart Jan Klijnjan van het Kadaster over de uitdagingen. Lees het hele artikel op de website van Binnenlands Bestuur.

Correspondent (juni 2016)

In februari schreef Maite Vermeulen voor de Correspondent een artikel over het belang van een kadaster. Na een gesprek bij het Kadaster schrijft ze in dit vervolgartikel wat erbij komt kijken om een kadaster op te zetten. De titel van het stuk: 'Wanneer Oeganda een kadaster als het onze heeft? In het jaar 3036'.

Elsevier (april 2016)

Wat is uw huis werkelijk waard in de verkoop? Elsevier en het Kadaster brengen de prijs per vierkante meter in kaart voor 2.746 wijken, en de buurten in zeven grote steden plus het Gooi. Plus: tips voor de koper. Lees het artikel op de website van Elsevier.

Geo-Info (2016-2)

Dat crowdsourcing niet alleen voor volwassenen is, blijkt uit de enthousiaste reacties van basisschoolkinderen op ons nieuwe project ‘Crowdsourcing in het onderwijs’. Kinderen oefenen op een speelse manier met hun geografische oriëntatie en ontdekken hun rol als 'dataprovider'.

Cobouw (april 2016)

“De starters hielden de woningmarkt tijdens de crisis aan de praat. Nu dreigt een rol in de marge. Opmerkelijk: dat lijkt niet te komen door de strengere leennormen.” Cobouw baseerde zich op onderzoek van het Kadaster. Lees het hele artikel ‘Ontgroening slaat toe op woningmarkt’.

InGovernment (april 2016)

Veel van de openbare gegevens van het Kadaster zijn inmiddels open data. De volgende uitdaging: hoe maken we data zodanig bruikbaar dat de maatschappij er ook baat bij heeft? Lees het artikel 'Van open data naar bruikbare informatie'.