ID in a Week 2015

Op 17, 18 en 19 november 2015 organiseerden het Kadaster, Esri en SAGEO ‘ID in a Week’; dé denktank voor de geowereld. Tijdens dit driedaagse evenement in Zwolle konden studenten hun creativiteit laten zien door innovaties op een bestaande casus te bedenken. Ook was het dé plaats om te netwerken met mensen uit het werkveld.

Het Kadaster, Esri en SAGEO gaven tijdens ID in a Week alle ruimte, data en gelegenheid aan young professionals om zich verder te ontwikkelen.

Casus 2015 

Bepaalde maatschappelijke problemen vragen om een effectieve, innovatieve oplossing. Het Kadaster wil hier graag zijn medewerking aan verlenen. De gemeente Zwolle heeft een ruimtelijk probleem. In samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is een casus opgesteld waar in teamverband drie dagen aan gewerkt is. De studenten zijn uitgedaagd anders na te denken over huidige problematieken. Innovatieve technieken worden aangereikt waardoor er vernieuwende ideeën ontstaan.

ID in a Week 2015: geslaagd!

Tijdens de driedaagse innovatiewedstrijd ID in a Week hebben 21 studenten in vijf groepen een innovatief idee bedacht om de Spoorzone een ander aangezicht te geven. De probleemeigenaar (de gemeente Zwolle) was zo enthousiast dat alle ideeën gepresenteerd mogen worden bij de gemeente Zwolle. Maar natuurlijk kan er maar één de winnaar zijn.

Het winnende ID 2015

Het winnende groepje onderscheidde zich van de anderen door de ondergrond in meerdere lagen te verdelen waardoor er meer mogelijkheden en toepassingen ontstonden. Ze bedachten meer groen in de wijk en minder verstening waardoor de afwatering soepeler gaat verlopen.

Welke andere innovaties zijn er bedacht?

1. Meer groen, minder auto’s en WADI’s

Een groepje bedacht een herinrichting Spoorzone met vier thema's op het gebied van verkeer, wonen, water en energie. In dit idee is er meer groen en minder ruimte voor auto's, meer ruimte voor recreëren en een effectieve oplossing voor de waterafvoer door het inrichten van WADI's (rivierdal voor opvang water). Meer zonnepanelen op de daken voor extra energie en het aanleggen van een grote koelvijver.

2. App: samen de omgeving zo duurzaam mogelijk maken

Een andere groep baseerde hun idee op wonen, werken, infrastructuur en natuur en recreatie op een zo duurzaam mogelijke manier. Enkele pijnpunten vonden zij de vele kantoren en woningen zorgen voor weinig mogelijkheden voor recreatie en natuur. Zij hebben met de bewoners gepraat en willen op basis daarvan een app ontwikkelen waarbij de bewoners zelf hun woonwensen aan kunnen gebieden.

3. Innovatief energie opwekken

De volgende groep wilde van de Spoorzone het vlaggenschip van Zwolle maken en
bedacht innovaties op het gebied van werken en wonen waarbij er veel ruimte is voor groenvoorzieningen, zonnepanelen en windpalen (palen die energie opwekken). Ook bedachten zij ondergrondse fietsenstallingen voor de vele studenten van Windesheim. Een energieopwekkend sportcomplex en zelfs een energieopwekkende dansvloer!

4. Van groene wandelroute tot geothermische verwarming

Tot slot nog een groep die een grondige analyse van de Spoorzone heeft gemaakt, waarbij ook de buurtbewoners gevraagd zijn. Hun uitgangspunt was om zoveel mogelijk in te zetten op de activiteitspunten met aandacht voor het milieu en natuurlijke energiebronnen. Studenten kregen een belangrijke rol door de aanleg van een nieuwe groene wandelroute naar school, er komt een skate park onder de nieuwe spoorbrug en een multifunctionele parkeergarage met horeca en ruimte voor geothermische verwarming.

GeoBuzz

De winnaars van deze editie hebben hun idee gepresenteerd tijdens GeoBuzz. Ondanks de zenuwen ging de presentatie goed en luisterden ruim 200 studenten aandachtig naar de winnaars. Een mooie afsluiting van ID in a Week 2015.

Contact

Wil je meer weten over de oplossingen van ID in a Week 2015? Neem dan contact met ons op.

ID in a Week 2016

ID in a Week wordt ook dit jaar gehouden. Lees meer over het programma en aanmelden.