Hoe werken we

Wij beseffen dat wij onze taken uitvoeren voor de samenleving. Wij willen die samenleving dan ook alle gelegenheid geven ons te beoordelen. Daarom laat het Kadaster op vele manieren open zien hoe het plannen maakt en uitvoert. 

Handvestgroep Publiek Verantwoorden

Het Kadaster heeft zich in november 2000 met andere zelfstandig bestuursorganen (ZBO’s) verenigd in de Handvestgroep Publiek Verantwoorden. De betrokken organisaties wilden zich niet alleen verantwoorden naar hun ministers, maar juist ook naar gebruikers, klanten en samenleving. Hun Handvest bevat richtlijnen voor het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.

Onze verantwoording:

Jaarverslag
Het Kadaster legt jaarlijks verantwoording af aan de samenleving. Dit doen we op twee manieren: via het wettelijk jaarverslag of via onze publieksversie.

Kwaliteitssysteem
Het Kadaster streeft ernaar zijn klanten de hoge kwaliteit te bieden die ze mogen verwachten. Dat vraagt om een grondig systeem van onderzoek en controles.

Privacy
Het Kadaster gaat zorgvuldig om met de privacy van alle personen die voorkomen in zijn registraties. Die persoonsgegevens zijn openbaar. Het Kadaster gebruikt ze alleen voor het uitvoeren van zijn wettelijke taken.

Tarieven
Informatie over de tarieven die het Kadaster voor zijn producten en diensten in rekening brengt.