Hoe werken we

Wij beseffen dat wij onze taken uitvoeren voor de samenleving. Wij willen die samenleving dan ook alle gelegenheid geven ons te beoordelen. Daarom laat het Kadaster op vele manieren open zien hoe het plannen maakt en uitvoert. 

Handvestgroep Publiek Verantwoorden

Het Kadaster heeft zich in november 2000 met andere zelfstandig bestuursorganen (ZBO’s) verenigd in de Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Meer hierover leest u op de website publiekverantwoorden.nl. De betrokken organisaties wilden zich niet alleen verantwoorden naar hun ministers, maar juist ook naar gebruikers, klanten en samenleving. Het handvest van deze organisaties vindt u op deze pagina van de website publiekverantwoorden.nl en bevat richtlijnen voor het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.

Onze verantwoording:

  • Het Kadaster legt jaarlijks verantwoording af aan de samenleving. Dit doen we op twee manieren: via het wettelijk jaarverslag of via onze publieksversie. Meer hierover leest u op onze pagina Jaarverslag
  • Het Kadaster streeft ernaar zijn klanten de hoge kwaliteit te bieden die ze mogen verwachten. Dat vraagt om grondig onderzoek en controles. Meer hierover leest u op de pagina Kwaliteitssysteem
  • Het Kadaster gaat zorgvuldig om met de privacy van alle personen die voorkomen in zijn registraties. Die persoonsgegevens zijn openbaar. Het Kadaster gebruikt ze alleen voor het uitvoeren van zijn wettelijke taken. Meer hierover leest u op de pagina Privacy
  • Informatie over de prijzen die het Kadaster voor zijn producten en diensten in rekening brengt, leest u op de pagina Tarieven