Het Kadaster en open data

De Nederlandse overheid heeft bepaald dat iedereen openbare overheidsgegevens mag gebruiken en verspreiden. Deze gegevens noemen we open data. Ondernemers gebruiken open data bijvoorbeeld om nieuwe producten te ontwikkelen. Om dit te stimuleren stellen overheden en overheidsorganisaties zoveel mogelijk informatie beschikbaar. Ze zorgen er ook voor dat iedereen die informatie eenvoudig kan gebruiken en doorontwikkelen.

Welke gegevens biedt het Kadaster aan als open data?

Het Kadaster biedt gegevens uit verschillende (basis)registraties aan als open data. Om welke gegevens het gaat, vindt u op de pagina 'Open data Kadaster op een rij'. De open data van het Kadaster vindt u op PDOK.

Uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) biedt het Kadaster de Digitale kadastrale kaart en Bestuurlijke grenzen als open data aan via PDOK. Hiervoor geldt de CC-BY licentie.

De administratieve gegevens uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de openbare registers bieden we niet aan als open data. Het Kadaster vindt het belangrijk dat deze data optimaal beschikbaar zijn, maar verbindt wel een aantal voorwaarden aan het inzien en hergebruiken ervan. Die voorwaarden, die bedoeld zijn voor het beschermen van de rechtszekerheid, de privacy en de kwaliteit en continuïteit van de informatieverstrekking, zijn:

  • Voor de verstrekking van persoonsgegevens wordt het gebruiksdoel getoetst aan de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn.
  • Voor de verstrekking worden tarieven in rekening gebracht.
  • De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing (zie hieronder).