Het Kadaster en open data

De Nederlandse overheid heeft bepaald dat iedereen openbare overheidsgegevens mag gebruiken en verspreiden. Deze gegevens noemen we open data. Ondernemers gebruiken open data bijvoorbeeld om nieuwe producten te ontwikkelen. Om dit te stimuleren stellen overheden en overheidsorganisaties zoveel mogelijk informatie beschikbaar. Ze zorgen er ook voor dat iedereen die informatie eenvoudig kan gebruiken en doorontwikkelen.

Welke gegevens biedt het Kadaster aan als open data?

Via PDOK biedt het Kadaster gegevens uit verschillende (basis)registraties aan als open data. Zoals:

  • de Digitale kadastrale kaart en Bestuurlijke grenzen (uit de Basisregistratie Kadaster (BRK))  
  • digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus (uit de Basisregistratie Topografie (BRT)) 
  • gegevens van de Rijksdriehoeksmeting
  • gegevens uit de landelijke voorzieningen Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (Wkpb)

Om welke gegevens het gaat, vindt u op de pagina 'Open data Kadaster op een rij'.

De open data van het Kadaster vindt u op de website PDOK

De administratieve gegevens uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de openbare registers bieden we niet aan als open data. Het Kadaster vindt het belangrijk dat deze data optimaal beschikbaar zijn, maar verbindt wel een aantal voorwaarden aan het inzien en hergebruiken ervan. Die voorwaarden die bedoeld zijn voor het beschermen van de rechtszekerheid, de privacy en de kwaliteit en continu├»teit van de informatieverstrekking, zijn:

  • Voor de verstrekking van persoonsgegevens wordt het gebruiksdoel getoetst aan de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn.
  • Voor de verstrekking wordt een tarief in rekening gebracht. Meer informatie hierover vindt u op de pagina tarieven.
  • De van toepassing zijnde algemene leveringsvoorwaarden die u kunt bekijken op de pagina algemene voorwaarden.