Herverkavelingsportal

Bent u betrokken bij een verkavelingsproces? Dan is de Herverkavelingsportal van het Kadaster een handig hulpmiddel voor u. Met deze (beveiligde) internetapplicatie kunt u op ieder moment de relevante bedrijfsgegevens naar het Kadaster sturen. Het Kadaster informeert u via het portal over de stand van zaken voor uw bedrijf. Daarnaast kunt u er op ieder moment uw bedrijfsgegevens voor de ruilverkaveling inzien.

Het centrale idee achter de Herverkavelingsportal is een snelle en volledige gegevensuitwisseling tussen belanghebbenden. Belanghebbenden kunnen zijn pachters en eigenaren enerzijds en het Kadaster anderzijds.

Direct naar de Herverkavelingsportal van het Kadaster

Wat hebt u nodig?

Om gebruik te kunnen maken van de portal hebt u de volgende zaken nodig:

  • een werkende internetverbinding
  • een bestaand e-mailadres
  • een moderne browser zoals Internet Explorer 9, Chrome of Firefox

Bij welke onderdelen van het verkavelingsproces?

De Herverkavelingsportal kan gebruikt worden bij de volgende onderdelen van het verkavelingsproces:

  • de pachtregistratie
  • de wenszitting
  • het ruilplan, incl. de terinzagelegging van het concept
  • het indienen van een zienswijze op het ruilplan
  • de Lijst der Geldelijke Regelingen (LGR),  incl. de terinzagelegging van het concept
  • het indienen van een zienswijze op de LGR

Hoe werkt de portal?

We hebben een aantal instructiefilmpjes gemaakt waarin we u uitleggen hoe u met de Herverkavelingsportal werkt.

Bekijk de instructiefilmpjes.

Meer informatie

Hebt u vragen over de Herverkavelingsportal? Neem dan contact op met de projectleider voor uw verkaveling bij het Kadaster. Hebt u vragen over maatwerkproducten en advies van het Kadaster? Neem dan contact op met de Klantenservice maatwerk en advies.

Direct naar de Herverkavelingsportal van het Kadaster