Herverkavelingsportal

Bent u betrokken bij een verkavelingsproces? Dan is het Herverkavelingsportaal van het Kadaster een handig hulpmiddel voor u. Met deze (beveiligde) internetapplicatie kunt u op ieder moment de relevante bedrijfsgegevens naar het Kadaster sturen. Het Kadaster informeert u via het portaal over de stand van zaken voor uw bedrijf. Daarnaast kunt u er op ieder moment uw bedrijfsgegevens voor de ruilverkaveling inzien.

Het centrale idee achter het Herverkavelingsportaal is een snelle en volledige gegevensuitwisseling tussen belanghebbenden. Belanghebbenden kunnen zijn pachters en eigenaren enerzijds en het Kadaster anderzijds.

Wat hebt u nodig?

Om gebruik te kunnen maken van het portaal hebt u de volgende zaken nodig:

  • een werkende internetverbinding;
  • een bestaand e-mailadres;
  • een moderne browser zoals Internet Explorer 9, Chrome of Firefox.

Bij welke onderdelen van het verkavelingsproces?

Het Herverkavelingsportaal kan gebruikt worden bij de volgende onderdelen van het verkavelingsproces:

  • de pachtregistratie;
  • de wenszitting;
  • het ruilplan, incl. de terinzagelegging van het concept;
  • het indienen van een zienswijze op het ruilplan;
  • de Lijst der Geldelijke Regelingen (LGR),  incl. de terinzagelegging van het concept;
  • het indienen van een zienswijze op de LGR

Hoe werkt het portaal?

We hebben een aantal instructiefilmpjes gemaakt waarin we u uitleggen hoe u met het Herverkavelingsportaal werkt.

Bekijk de instructiefilmpjes.

Meer informatie

Hebt u vragen over het Herverkavelingsportaal? Neem dan contact op met de projectleider voor uw verkaveling bij het Kadaster. Hebt u vragen over maatwerkproducten en advies van het Kadaster? Neem dan contact op met de Klantenservice maatwerk en advies.