Grondroerders

Graafmelding

Graafwerkzaamheden kunt u op zijn vroegst 20- en uiterlijk 2- werkdagen voor aanvang melden. Als in het graafgebied een ‘buisleiding gevaarlijke inhoud’ of een net van grote waarde ligt, kan de betreffende netbeheerder voorzorgsmaatregelen eisen. Ook een beheerder van een veiligheidsgebied kan eisen stellen.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid een Oriëntatieverzoek of Calamiteitenmelding te doen. De kabel- en leidinginformatie die u ontvangt, gebruikt u om graafschade te voorkomen.

  • Iedereen die machinale graafwerkzaamheden gaat of laat verrichten, is wettelijk verplicht een Graafmelding te doen. De graafdiepte is niet belangrijk.

  • Wilt u alvast weten waar ondergrondse kabels en leidingen liggen? Dan kunt u een Oriëntatieverzoek doen. U mag op basis van deze informatie nog niet gaan graven.

  • Verplichte Calamiteitenmelding (Klic) bij graafwerkzaamheden die spoed vereisen omdat anders persoonlijk letsel, milieuschade of economische schade dreigt.

Het doen van een melding

Een Graafmelding, Oriëntatieverzoek of Calamiteitenmelding doet u via Mijn Kadaster. Om gebruik te kunnen maken van Mijn Kadaster moet u zich registreren als klant van Kadaster-Klic:

  • Vul het formulier 'Klic aanmelding Mijn Kadaster' volledig in, druk het af en onderteken het;

  • Maak een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of id-kaart);

  • Stuur het aanmeldingsformulier en een kopie van uw identiteitsbewijs naar Kadaster-Klic. Dit kan per post, maar ook (gescand) per e-mail. Het (e-mail)adres vindt u op het aanmeldingsformulier.

Na registratie, ontvangt u van het Kadaster 2 brieven:

  • één met uw klantnummer en inlogcode;

  • één met uw wachtwoord.

Met de inlogcode en het wachtwoord heeft de door u aangewezen 'eerste beheerder' toegang tot de diensten in Mijn Kadaster. Deze eerste beheerder kan daarna zelf Klic-meldingen doen. Hij kan ook andere gebruikers in uw organisatie rechten geven voor het doen van Klic-meldingen.

Wijzigingen in gegevens van de eerste beheerder geeft u door met het formulier 'Wijzigen eerste beheerder'.

Hoe u een graafmelding doet in Mijn Kadaster ziet u in de instructiefilm graafmelding.

Veiligheidsgebieden

Bij graafwerkzaamheden in een veiligheidsgebied geldt een afwijkende procedure voor het uitwisselen van informatie tussen grondroerders en netbeheerders.

Lees meer over graafwerkzaamheden in veiligheidsgebieden

Afwijkende situatie melden

Is er sprake van een afwijkende situatie, zoals een ontbrekende kabel of leiding, een afwijkende ligging of een onbekend net? Hier leest u wat u moet doen.

Inzien status aanvragen

Via Mijn Kadaster kunt u de status van een melding inzien. Meer informatie vindt u in de Klantinstructie inzien status aanvragen.

Documenten

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de digitale KLIC-nieuwsbrief

We hebben alle KLIC documentatie voor u op rij gezet. Ga naar KLIC documentatie

Vragen?

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met onze Klantenservice.