Grenspalen app

Tussen Nederland en Duitsland staan duizenden grenspalen die de rijksgrens van markeren. Het is de taak van het Kadaster om deze grenspalen te inspecteren en waar nodig te herstellen of opnieuw te plaatsen.

Om een indruk te krijgen van de conditie van de grenspalen lanceerde het Kadaster in 2012 de Grenspalen app. Met deze applicatie konden wandelaars (de ‘crowd’) die in het grensgebied lopen informatie doorgeven aan het Kadaster over de conditie van de grenspalen. Vervolgens kon het Kadaster de grenspaal herstellen of opnieuw plaatsen. De applicatie was een proef en we bekijken nu hoe we dit project een vervolg kunnen geven. 

Meer weten over crowdsourcing binnen het Kadaster?

In het huidige digitale tijdperk kan iedereen een bron van informatie zijn. Het Kadaster verkende op verschillende manieren de inzet van burgers voor het verzamelen van geografische gegevens. Het blijkt dat crowdsourcing een grote bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van topografische kaarten en bestanden.

Maak kennis met onze initiatieven op het gebied van crowdsourcing: