Grenspalen app

Een ander crowdsourcing project binnen het Kadaster is de ‘Grenspalen app’. Tussen Nederland en Duitsland staan duizenden grenspalen die de rijksgrens van markeren. Het is de taak van het Kadaster om deze grenspalen te inspecteren en waar nodig te herstellen of opnieuw te plaatsen.

Om een indruk te krijgen van de conditie van de grenspalen lanceerde het Kadaster in 2012 de Grenspalen app. Met deze applicatie konden wandelaars (de ‘crowd’) die in het grensgebied lopen informatie doorgeven aan het Kadaster over de conditie van de grenspalen. Vervolgens kon het Kadaster de grenspaal herstellen of opnieuw plaatsen. De applicatie was een proef en we bekijken nu hoe we dit project een vervolg kunnen geven.