Geschiedenis van het Kadaster

Het Kadaster bestaat meer dan 180 jaar. In 180 jaar verandert er veel. We hebben de belangrijkste gebeurtenissen voor u op een rij gezet. 

Mijlpalen in de geschiedenis van het Kadaster
Een overzicht van de geschiedenis van het Kadaster, de voormalige Topografische Dienst en het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) van 1801 tot nu.

Van Franse komaf
Eind 18e eeuw veroveren het Franse leger en de patriotten Nederland. In 1810 wordt Nederland ingelijfd bij Frankrijk. Dit heeft tot gevolg dat de grondbelasting wordt ingevoerd.

Rechtszekerheid over onroerende goederen
In 1832 is het Kadaster in Nederland een feit. Zes jaar later worden het Kadaster en de hypotheekbewaring samengevoegd.

Een nieuwe driehoeksmeting in Nederland
Vanaf 1885 wordt een Rijksdriehoeksnet opgebouwd. Dit is nodig om de kwaliteit van het kaartmateriaal te verbeteren en op peil te houden.

Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Van 1970 tot 1992 wordt de dienstverlening uitgebreid, komt het Kadaster onder een ander ministerie te hangen, zijn er reorganisaties en worden processen geautomatiseerd.

Zelfstandig bestuursorgaan (ZBO)
Het Kadaster wordt in 1994 een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en moet als organisatie zijn taken zelfstandig uitvoeren.

Cadastre, Catastrum of Katastichon
Waar komt de naam 'Kadaster' vandaan?

Kadastermuseum 

Wilt u zelf zien hoe er vroeger bij het Kadaster werd gewerkt? Brengt u dan eens een bezoek aan het Kadastermuseum in Arnhem