Geschiedenis van het Kadaster

Het Kadaster bestaat meer dan 180 jaar. Een periode waarin veel is veranderd.

De belangrijkste gebeurtenissen uitgelicht

Mijlpalen in de geschiedenis van het Kadaster

Een overzicht van de geschiedenis van het Kadaster, de voormalige Topografische Dienst en het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) van 1801 tot nu. Naar de pagina Mijlpalen in de geschiedenis van het Kadaster.

Van Franse komaf

Eind 18e eeuw veroveren het Franse leger en de patriotten Nederland. In 1810 wordt Nederland ingelijfd bij Frankrijk. Dit heeft tot gevolg dat de grondbelasting wordt ingevoerd. Naar de pagina Van Franse komaf.

Rechtszekerheid over onroerende goederen

In 1832 is het Kadaster in Nederland een feit. Zes jaar later worden het Kadaster en de hypotheekbewaring samengevoegd. Naar de pagina Rechtszekerheid over onroerende goederen

Een nieuwe driehoeksmeting in Nederland

Vanaf 1885 wordt een Rijksdriehoeksnet opgebouwd. Dit is nodig om de kwaliteit van het kaartmateriaal te verbeteren en op peil te houden. Naar de pagina Een nieuwe driehoeksmeting in Nederland.

Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Van 1970 tot 1992 wordt de dienstverlening uitgebreid, komt het Kadaster onder een ander ministerie te hangen, zijn er reorganisaties en worden processen geautomatiseerd. Naar de pagina Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Zelfstandig bestuursorgaan (ZBO)

Het Kadaster wordt in 1994 een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en moet als organisatie zijn taken zelfstandig uitvoeren. Naar de pagina Zelfstandig bestuursorgaan (ZBO).

Cadastre, Catastrum of Katastichon?

Waar komt de naam 'Kadaster' vandaan? Naar de pagina Cadastre, Catastrum of Katastichon.

Kadastermuseum 

Wilt u zelf zien hoe er vroeger bij het Kadaster werd gewerkt? Breng dan eens een bezoek aan het Kadastermuseum in Arnhem. Naar de pagina Kadastermuseum in Arnhem.