Gebiedsontwikkeling: advies en procesbegeleiding

Gebiedsontwikkeling in de planning? Vraag dan het Kadaster om onafhankelijk advies over grondaankoop, kavelruil, herverkaveling of onteigening. Wij stellen uw ruimtelijke doelen centraal, zowel in stedelijk als landelijk gebied. Ook begeleiden wij graag het gebiedsproces.

Onze hulp bij gebiedsontwikkeling is maatwerk. Voor vragen over maatwerkproducten en advies en ondersteuning bij gebiedsinrichting kunt u terecht bij onze klantenservice.
 

Klantenservice Maatwerk en advies


Gebiedsontwikkeling en beleidsdoelen

Om Nederland vitaal en leefbaar te houden is het nodig dat een gebied meeverandert met de actuele behoeften. Denk aan het aanleggen van een ringweg om verkeersdrukte in de stadskern te verminderen. Of de aanleg van watervoorzieningen om verdroging of vernatting te voorkomen. Gebiedsontwikkeling helpt u bepaalde beleidsdoelen te realiseren voor zowel stad als platteland.

Voorbeelden van beleid;

 • landbouw; het verbeteren van de agrarische structuur en daarmee de verkeersveiligheid en economische opbrengst voor agrariërs;
 • water; waterberging of het uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water;
 • natuur; de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland (NNN);
 • duurzaamheid; toekomstbestendig bouwen en het tegengaan van leegstand;
 • recreatie; de aanleg van fietssnelwegen en wandelroutenetwerken;
 • energie; ruimte zoeken voor duurzame energievoorzieningen, zoals windmolens;
 • infrastructuur; het verminderen van spoorwegovergangen en de aanleg van rondwegen. 

Gebiedsontwikkeling: onze ervaring

Als onafhankelijke organisatie is het Kadaster een goede partner bij uw vraagstuk in gebiedsontwikkeling. Onze experts zijn ijzersterk in het vinden van creatieve maatwerkoplossingen. Door geo-informatie slim in te zetten en te koppelen aan uw eigen of andere databestanden ontstaan vaak verrassende uitkomsten.

Het Kadaster heeft veel ervaring met onder meer;

 • grondaankoop;
 • kavelruil;
 • herverkaveling;
 • onteigening.

Deze manieren van aanpak kunnen we inzetten in de verschillende fasen van gebiedsontwikkeling, van idee tot realisatie.

Gebiedsontwikkeling: onze rol

U kunt ons inzetten voor procesbegeleiding van het gehele traject of bij de afzonderlijke stappen in het gebiedsproces, waaronder:

 • het scherp krijgen van de opgave door uw data te koppelen aan onze data, het gebied te analyseren en over het vervolg te adviseren;
 • het bij elkaar brengen van partijen, onder andere door het organiseren van een planatelier;
 • het ondersteunen van plan tot aktepassering;
 • als alle andere mogelijkheden verkend zijn, het faciliteren van onteigening.

Laat u inspireren!

Gebiedsontwikkeling kan op verschillende manieren en niveaus van inspraak worden uitgevoerd:

 • gebiedsontwikkeling 1.0: de overheid is in de lead en zoekt draagvlak in het gebied;
 • gebiedsontwikkeling 2.0: samen met gebiedspartners een plan ontwikkelen;
 • gebiedsontwikkeling 3.0: de partners in het gebied nemen zelf het initiatief en ontwikkelen het plan.

Een ervaring van een van onze klanten;


Meer informatie

Soms geven producten uit het standaard assortiment van het Kadaster geen antwoord op uw vraag. Op dat moment biedt het Kadaster maatwerk en advies.