Formulieren

Tip: automatisch kantoorgegevens invullen

Door de optie 'Auto aanvullen' in de internetbrowser op uw pc aan te (laten) zetten, hoeft u niet steeds opnieuw de kantoorgegevens in een formulier in te vullen. Vraag hiervoor eventueel hulp aan uw systeembeheerder.

Inhoudsopgave

U kunt kiezen uit de volgende onderwerpen met daarbij horende formulieren:

KIK

Aanmeldformulieren KIK:

Pdf-bestanden met informatie over KIK:

Elektronisch aanleveren

Verzoek tot aanduiding voor registratie

Appartementen

Netwerken

Depotregeling

Splitsen van percelen (splitsing vooraf)

Grensreconstructie

Terugmelden basisregistratie

Mijn Kadaster

Klachten en bezwaren

Signaleringsfout melden