Europese verklaring van erfrecht inschrijven

De Europese verklaring van erfrecht en hierop betrekking hebbende verbeteringen, zoals een clerical error en een rectificatie, kan door de aanvrager (de erfgenamen, legatarissen, executeurs-testamentair of beheerders van een nalatenschap) ter inschrijving aangeboden worden. Dit geldt ook voor een verklaring van waardeloosheid en schorsing van de rechtsgevolgen.  

Modellen

De Europese wetgever heeft geen modellen voor de verbetering van een Europese verklaring van erfrecht, noch voor de verklaring van waardeloosheid of de schorsing van rechtsgevolgen ter beschikking gesteld. Om een zo efficiënt mogelijk registratieproces mogelijk te maken, attenderen wij u op de volgende modellen: 

Aandachtspunten

  • Indien u een authentiek afschrift van een Europese verklaring van erfrecht analoog ter inschrijving aanbiedt, dient u daarnaast een kopie van het afschrift op te sturen. Deze kopie moet worden voorzien van een verklaring van eensluidendheid
  • Indien u een authentiek afschrift van een Europese verklaring van erfrecht digitaal ter inschrijving aanbiedt, is een equivalentieverklaring vereist
  • Is de Europese verklaring van erfrecht, een verbetering, een verklaring van waardeloosheid  of schorsing van de rechtsgevolgen opgesteld in een vreemde taal? Zijn de bijlagen aan de Europese verklaring van erfrecht of aan een van de bovengenoemde verzoeken in een vreemde taal opgesteld? Dan dient u een authentieke Nederlandse vertaling van de betreffende stukken voor te leggen
  • De Europese verklaring van erfrecht, een verbetering daarvan, een verklaring van waardeloosheid, of schorsing van de rechtsgevolgen, dient op blanco A4 papier (standaardkwaliteit) te worden aangeleverd
  • Het stuk moet dubbelzijdig geprint zijn en mag geen blanco pagina’s bevatten
  • Het aangeleverde stuk mag niet zijn gevouwen

Inschrijven

Digitaal

De Europese verklaring van erfrecht en hierop betrekking hebbende verbeteringen zoals hierboven bedoeld, alsmede verklaringen van waardeloosheid en schorsingen van rechtsgevolgen kunnen via Web-ELAN digitaal ter inschrijving worden aangeboden. Aanbieden via e-mail of fax is niet mogelijk.

Op papier

Wilt u een Europese verklaring van erfrecht, een verbetering, verklaring van waardeloosheid of schorsing van de rechtsgevolgen op papier ter inschrijving aanbieden? Dan dient u de vereiste stukken op te sturen naar:

Kadaster Arnhem
Mr. E.N. van Kleffensstraat 8
6842 CV Arnhem

Tarief

Voor de inschrijving van een Europese verklaring van erfrecht brengt het Kadaster geen kosten in rekening.

Contact

Hebt u vragen over de inschrijving van een Europese verklaring van erfrecht bij het Kadaster? Neem dan contact op met de bewaarderstelefoon: 088-183 22 42.

De bewaarderstelefoon is op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur te bereiken.