Europese samenwerking voor landmetersopleidingen

In West-Europa volgen te weinig mensen een opleiding tot landmeter om in de behoefte van de arbeidsmarkt te kunnen voorzien. In sommige Oost-Europese landen is dit andersom. Wat kunnen de verschillende landen van elkaar leren om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren? Daarover buigt een groep internationale vakgenoten zich in het project Geo Skills Plus. Het Kadaster is een van de initiatiefnemers van het project.

Gezamenlijke aanpak

Geo Skills Plus is een gezamenlijk project van enkele organisaties op landmeetkundig gebied uit België, Bulgarije, Litouwen en Nederland. Ook de Europese koepelorganisaties van landmeters (CLGE) en geografen (EUROGEO) zijn partner in het project. De Europese Commissie levert een financiële bijdrage in het kader van het EU Lifelong Learning Programme.

Voortgang

Tijdens een workshop van Geo Skills Plus in Harderwijk in mei 2014 brachten de projectdeelnemers elkaar op de hoogte van de resultaten tot nu toe. Ook gaven gastsprekers uit Zweden, Duitsland , Zwitserland en Nederland een beeld van de opleidings- en arbeidsmarktsituatie in hun eigen land. Te weinig landmeters in West-Europa en teveel in Oost-Europa. De oplossing lijkt simpel. Toch kan een Poolse landmeter niet zomaar in Duitsland gaan werken, want alleen ‘öffentlich bestellte’ (beëdigde) landmeters mogen daar kadastrale metingen doen. Het kan ook anders. De vertegenwoordiger van het Zweeds Kadaster, zelf toevallig een Deen, meldde dat ruim 6% van de werknemers in zijn organisatie niet in Zweden geboren is. Geo Skills Plus zoekt naar mogelijkheden. Is het probleem in het ene land in een ander land misschien al eens opgelost? Leren van elkaars ‘best practises’.

Nederland

In Nederland draagt het Kadaster via de Stichting Arbeidsmarkt Geo bijvoorbeeld bij aan een opleiding tot landmeter op MBO-niveau. Door financieel bij te dragen hebben werkgevers ook invloed op het opleidingsprogramma. Dit sluit daardoor goed aan op de behoeften in de beroepspraktijk. En zo hoeven werkgevers weer minder tijd en geld te besteden aan interne opleidingen.