Erfdienstbaarheden onderzoeken, verkoopkansen vergroten

Van Zeeburg, Luimes & Lebbink Makelaars bemiddelen bij aan- en verkoop van woningen en grond. Vaak hebben koper of verkoper een vermoeden dat er erfdienstbaarheden aanwezig zijn. Dit is het recht om gebruik te maken van een perceel, ook al ben je niet de eigenaar. Heeft de buurman bijvoorbeeld het recht om over een perceel te lopen, of recht op uitzicht? Voor de ene koper is het gunstig wanneer zo’n recht er wél is. Voor de ander is het gunstig wanneer het er juist níet is.

De duidelijkheid hierover krijgt het makelaarskantoor via een erfdienstbaarhedenonderzoek bij het Kadaster. Daar zijn deze rechten bekend. Bij recente verkoop van een boerderij met meerdere gronden toonde het erfdienstbaarhedenonderzoek aan dat er nog steeds een recht van overpad gold uit 1917. Door het aantonen hiervan konden de boerderij en de gronden aan meerdere verkopers worden verkocht. Zo helpen Van Zeeburg, Luimes & Lebbink Makelaars niet alleen teleurstellingen achteraf te voorkomen, maar voor hun klanten zelfs de verkoopopbrengst te vergroten.