WOZ leveranciers en bronhouders

Gemeenten bepalen de WOZ-waarde van huizen, winkels, kantoren en bouwpercelen. Deze WOZ-waarde heeft invloed op de hoogte van een aantal belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) en de inkomstenbelasting. Gemeenten zijn bronhouder van de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) en stellen informatie uit deze registratie beschikbaar via de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ).

Bronhouders

Voordat u zich als bronhouder kunt aansluiten op de productieomgeving van de LV WOZ moet u een aansluittoets uitvoeren. Dit is stap 3 in het draaiboek. Deze en alle andere stappen staan beschreven in het Draaiboek aansluiten gemeenten op de LV WOZ op de website van de Waarderingskamer .

Voor deze aansluittoets meldt u zich aan met het formulier Aanmelding Aansluittoetsomgeving en Productieomgeving LV WOZ.

Softwareleveranciers en gemeenten die zelf software ontwikkelen

Gemeenten die zelf software ontwikkelen en softwareleveranciers die voor één of meer gemeenten willen aansluiten op de LV WOZ moeten eerst een conformiteitstoets uitvoeren. Met deze toets controleert u of de door u ontwikkelde software geschikt is om aan te sluiten op de LV WOZ. Hiervoor kunt u gebruik maken van de LV WOZ Conformiteitstoets en de externe testomgeving van de LV WOZ. Meldt u aan met het formulier Aanmelding conformiteitsomgeving, testomgeving en conformiteitstoets LV WOZ.

Meer weten over de conformiteitstoets en aansluittoets?

Kijk op de website van de Waarderingskamer of lees de vragen en antwoorden.