WOZ afnemers

Primaire afnemers zijn de Belastingdienst, waterschappen en gemeenten. Primaire afnemers hebben de WOZ-gegevens nodig voor het heffen van belasting. Secundaire afnemers zijn opgenomen in het 'Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken'. Dit zijn organisaties die vanuit een maatschappelijke taak WOZ gegevens nodig hebben. De belangrijkste afnemers zijn vertegenwoordigd in de Commissie Klankbord van de Waarderingskamer. 

Producten

Informatie uit de LV WOZ kunt u op de volgende manieren opvragen:

  • Indirecte bevraging (Webservice massale bevraging, voor het afnemen van 'grote' bestanden);
  • Directe bevraging (Webservice individuele synchrone bevraging);
  • Bevragings-app (Webapplicatie individuele bevraging);
  • Digilevering (abonnementservice);
  • Klassiek StUF-WOZ bestand (tijdens overgangsfase).

Aanmelden

Om de producten uit de LV WOZ te ontvangen meldt u zich aan met dit formulier: Aanmelding afnemer LV WOZ.

In het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet Waardering Onroerende Zaken is bepaald van welke producten en gegevens u gebruik mag maken.

Kwaliteit van de WOZ-gegevens

Bij twijfel over de juistheid van een gegeven uit de Basisregistratie WOZ kunt u dit rechtstreeks melden (terugmelden) bij de betreffende gemeente. Terugmelden is verplicht. Lees meer hierover op de pagina Terugmelden.