WKPB voor gemeenten

Als gemeente registreert u gemeentelijke beperkingen die vallen onder de WKPB in uw eigen registratie via een WKPB-applicatie. Deze applicatie werkt ook de gegevens in de Landelijke Voorziening WKPB bij. De landelijke voorziening stelt de gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen via Kadaster-on-line beschikbaar.

Welke WKPB-applicaties kunt u gebruiken?

U kunt voor uw WKPB-registratie alleen gebruik maken van een applicatie die de conformiteitstoets voor aansluiting op de landelijke voorziening met goed gevolg heeft doorstaan. Een overzicht van goedgekeurde WKPB-applicaties vindt u op de pagina softwareleveranciers WKPB-applicaties

Formulieren

Voor aanpassingen in de Landelijke Voorziening WKPB die niet door uzelf kunnen worden uitgevoerd, kunt u onderstaande formulieren gebruiken:

Meer informatie 

Documenten met achtergrondinformatie over de landelijke voorziening WKPB, informatie over het aansluiten op de landelijke voorziening WKPB en technische informatie vindt u op de pagina WKPB documentatie.

Voor al uw vragen over de LV WKPB en de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken kunt u terecht bij Klantenservice WKPB.