WIBON

Wijzigingen ten gevolge van de WIBON

Alle bestaande regelgeving uit de WION is opgenomen in de WIBON en aangevuld met bepalingen in verband met de implementatie van de richtlijn kostenreductie breedband. Deze richtlijn bevat maatregelen om de kosten voor de aanleg van snelle telecommunicatienetwerken te verminderen.

Naar de Richtlijn kostenreductie breedband

 

Naast het voorkomen van graafschade moeten met de WIBON kosten die gepaard gaan met de aanleg van snelle openbare elektronische communicatienetwerken verminderd worden. Om dit te realiseren stimuleert de wet om de bestaande infrastructuur, zoals de infrastructuur van andere nutsbedrijven, te gebruiken voor de aanleg van breedband communicatienetwerken. Drinkwaterinfrastructuur is hiervan uitgezonderd. Om dit mogelijk te maken zijn in de WIBON de volgende maatregelen opgenomen:

  • telecomaanbieders krijgen het recht om fysieke infrastructuur te gebruiken van andere netbeheerders.
  • telecomaanbieders kunnen vragen om de uitvoering van (door de overheid gefinancierde) civiele werken te coördineren.
  • telecomaanbieders kunnen informatie opvragen bij andere netbeheerders met betrekking tot bestaande fysieke infrastructuur.

Om dit te realiseren worden voor telecomaanbieders twee opties toegevoegd aan het Klic-oriëntatieverzoek, te weten:

  • voorbereiding medegebruik fysieke infrastructuur
  • voorbereiding coördinatie civiele werken

De wijzigingen in het Klic-oriëntatieverzoek zijn verwerkt in de Klantinstructie Oriëntatieverzoek.