Wat doen we

De activiteiten van het Kadaster vallen uiteen in een aantal onderdelen. 

Beheren registraties en landelijke voorzieningen

Het Kadaster heeft als wettelijke taak een aantal registraties te beheren. Hieronder vallen onder meer de registraties van vastgoed, topografie, schepen en luchtvaartuigen.

Naast informatie over zijn eigen registraties, verstrekt het Kadaster ook informatie uit registraties van andere partijen. Het Kadaster beheert voor hen zogenoemde Landelijke Voorzieningen, van waaruit het de gegevens beschikbaar stelt. Het gaat dan onder meer om informatie over adressen en gebouwen, kabels en leidingen, en ruimtelijke plannen.

Informatie verstrekken 

Evenals registratie is informatieverstrekking een kerntaak van het Kadaster. De informatieproducten uit de registraties en de landelijke voorzieningen hebben vele vormen, bijvoorbeeld: gegevensbestanden, formele documenten of kaarten. De klant kan ze afnemen via persoonlijk contact, telefonisch contact of internet. Voor zakelijke klanten biedt het Kadaster het webportaal Mijn Kadaster, voor particulieren de Webwinkel.

Maatwerk en advies

Het Kadaster biedt ook maatwerkproducten, voornamelijk aan overheden. Het gaat hierbij om selecties en bundeling van gegevens. Hiermee ontvangen overheden informatie op maat die hen helpt beleid te maken waarbij eigendom en gebruik van grond en vastgoed een rol speelt. Ook adviseren we overheden en eigenaren over herverkaveling. Bijvoorbeeld om de landbouwstructuur te verbeteren of winkelleegstand aan te pakken.

Het Kadaster voert ook internationale activiteiten uit. Als adviseur zet het zijn kennis van grondregistraties en geo-informatie in in landen die deze nodig hebben. Het werkt samen met internationale universiteiten en instanties om kennis te delen. Daarnaast is het vertegenwoordigd in internationale koepelorganisaties.

Bij dit alles kan het Kadaster bouwen op een rijke historie sinds zijn oprichting in het jaar 1832. De topografietaak, die in 2004 bij het Kadaster is ondergebracht, bestaat zelfs al vanaf 1815.