Waardelijsten

Download de beschikbare waardelijsten

Sommige waarden in enkele waardelijsten hebben de einddatum 2017-07-01 en dat is niet juist. Het betreft de waardelijsten:

  • Waardelijst AardAantekening
  • Waardelijst Registercode
  • Waardelijst SoortGrootte
  • Waardelijst WaardelijstStatusStukOR:

De genoemde einddatum is gebaseerd op systeemontwikkeling. Deze ontwikkeling is echter nog niet per 1 juli 2017 gereed. De einddatum van 2017-07-01 in genoemde waardelijsten kunt u dan ook negeren. In een volgende release wordt dit gecorrigeerd.

Bent u op zoek naar oudere versies van de waardelijsten? Vraag deze dan op met behulp van het Contactformulier.

Informatie over de waardelijsten

In IMKAD worden voor een aantal gegevens classificaties gebruikt. Deze worden beheerd als lijsten met toegestane waarden (waardelijsten). Een voorbeeld is een lijst met gemeentecodes met bijbehorende gemeentenamen.

Waardelijsten gaan over inhoud, een informatiemodel vooral over structuur. Waardelijsten hebben ook een andere dynamiek dan het informatiemodel. Zo leidt bijvoorbeeld een gemeentelijke herindeling tot een aanpassing van de waardelijst ‘Nederlandse gemeenten’ zonder dat dit gevolgen heeft voor het informatiemodel. Lijsten die aan verandering onderhevig zijn, worden ook vaak referentietabellen genoemd.

Validatie

De structuur van berichten kan worden gecontroleerd via de XSD. De controle van de inhoud moet in een aparte stap worden uitgevoerd. U kiest zelf welke implementatie u daarvoor gebruikt, bijvoorbeeld schematron of een andere techniek.

De waardelijsten in de zipfile zijn opgenomen als genericode XML file met de extensie '.gc' en als comma-separated values bestand met de extensie '.csv'. De XML-bestanden zijn opgebouwd volgens OASIS Genericode standaard. Bij de IMKAD XSD’s worden '.cva' bestanden geleverd die de waardelijsten koppelen aan de elementen uit de XSD’s.

Opbouw van de waardelijsten

Een waardelijst bestaat standaard uit een 'code', een 'waarde', een 'datumvanaf' en een ‘datumtot’. Daarnaast kunnen ook aanvullende waardekolommen zijn opgenomen.

Een geldige 'code waarde combinatie' heeft of geen 'datumvanaf' of een 'datumvanaf' die in het verleden ligt en geen 'datumtot' of een 'datumtot' die in de toekomst ligt. Er zijn dus 4 manieren om een geldige waarde te tonen in een waardelijst.

Code Waarde DatumVanaf DatumTot
1 Voorbeeld 1    
1 Voorbeeld 1 01-01-2000  
1 Voorbeeld 1 01-01-2000 01-01-2099
1 Voorbeeld 1   01-01-2099

Een ongeldige 'code waarde combinatie' heeft een 'datumtot' die in het verleden ligt, of een 'datumvanaf' die in de toekomst ligt. Er zijn dus ook 4 manieren om een ongeldige waarde te tonen op een peildatum. De waarden in het onderstaande voorbeeld zijn op 25-10-2011 dus niet geldig.

Code Waarde DatumVanaf DatumTot
2 Voorbeeld 2   01-01-2011
2 Voorbeeld 2 01-01-2012  
2 Voorbeeld 2 01-01-2000 31-12-2010
2 Voorbeeld 2 01-01-2012 01-01-2099

Wanneer een waarde moet wijzigen, wordt bij de bestaande regel de 'datumtot' ingevuld en wordt een nieuwe regel opgevoerd met de 'datumvanaf' van de 'datumtot' +1 dag.

Code Waarde DatumVanaf DatumTot
3 Voorbeeld 3 01-01-2011 25-10-2011
3 Voorbeeld 3 25-10-2011  

Wanneer een 'code waarde’ moet vervallen, dan wordt bij de bestaande regel de 'datumtot' ingevuld. In het onderstaande voorbeeld is code '4' met waarde 'Voorbeeld 4' niet meer geldig na 25-10-2011 om 24:00 uur.

Code Waarde DatumVanaf DatumTot
3 Voorbeeld 3 26-10-2011  
4 Voorbeeld 4 01-01-2011 25-10-2011

Wanneer een 'code waarde' moet worden toegevoegd, wordt een nieuwe regel toegevoegd met daarin de 'datumvanaf' vanaf wanneer de code geldig is. In het onderstaande voorbeeld is code '5' met waarde 'Voorbeeld 5' geldig vanaf 01-11-2011 om 00:00 uur.

Code Waarde DatumVanaf DatumTot
3 Voorbeeld 3 26-10-2011  
4 Voorbeeld 4 01-01-2011 01-11-2011
5 Voorbeeld 5 01-11-2011  

Versies

Op basis van begin- en einddata is van iedere peildatum een geldige waardelijst samen te stellen. Dit betekent dat expliciete versies niet nodig zijn. De waardelijsten bevatten altijd de op dit moment geldige waarden en alle historische waarden. Daarnaast kunnen ook wijzigingen worden opgenomen die nog geldig moeten worden. Een waarde heeft dan een ingangsdatum die in de toekomst ligt.

Ondanks het feit dat er door deze manier van inrichten van de waardelijsten geen expliciete versies meer zijn, worden wijzigingen natuurlijk wel van te voren aangekondigd op deze pagina. Dit geeft u de tijd om uw applicatie voor te bereiden op de komende aanpassing.

Het gebruik van waardelijsten

U kunt zelf kiezen hoe u de waardelijsten wilt gebruiken. U kunt de waardelijsten opnemen in de release van uw software waardoor ze onderdeel worden van uw software release. U kunt uw software ook dynamisch koppelen aan onze waardelijsten door run-time gebruik te maken van de waardelijsten die gepubliceerd worden op de Kadaster website. Wijzigingen in de waardelijsten werken dan rechtstreeks door in uw applicatie. Daarnaast zijn allerlei tussenvormen mogelijk. Op dit moment is de Kadaster website niet ingericht voor een dynamische koppeling. Als u hier belangstelling voor heeft, neemt u dan contact op met het Kadaster via het contactformulier.