Voorbeelden succesvolle projecten stedelijk gebied

'Investeren in structuren, niet in stenen'

Nederlandse binnensteden kampen met leegstand. Stedelijke kavelruil kan eigenaren uitzicht bieden op nieuwe gebruiksmogelijkheden. Hoe stel je je als overheid op in kavelruilprocessen?

lees over 10 pilotprojecten en stedelijke kavelruil

Herverkaveling helpt bij verbetering Helmonds bedrijventerrein

Het bedrijventerrein Induma West in Helmond is ruim 50 jaar oud en toe aan een opknapbeurt. Stedelijke herverkaveling wordt ingezet om het gebied te verbeteren en economische toekomstwaarde te geven.

meer over de succesvolle aanpak

Herstructurering bedrijventerrein Maasbracht

Voor bedrijven op bedrijventerrein Koeweide willen graag groeien, maar in de huidige situatie is daarvoor geen ruimte. Door herverkaveling wordt het terrein op een efficiëntere manier opnieuw ingericht.

lees over onze bijdrage herstructureren bedrijventerrein

Samenwerken op bedrijventerrein Middelland-Woerden

Anno 2016 staat er, verspreid over dit bedrijventerrein, zo’n 35.000 m2 aan gebouwen leeg. Kan vrijwillige stedelijke herverkaveling een impuls geven aan economische ontwikkeling en minder leegstand?

 meer over onderzoek naar mogelijkheden vrijwillige herverkaveling

Uitbreiding havengebied Oevers B in Meppel

Oevers B is een bedrijventerrein zonder leegstand, maar met bedrijven die niet kunnen uitbreiden. Kan stedelijke herverkaveling de benodigde ruimte creëren?

 lees over onderzoek naar mogelijkheden

Ruilen op bedrijventerrein Zevenaar

De pilotprojecten in het Gelders proefprogramma Stedelijke Herverkaveling gaan over woon-, winkel- en kantoorgebieden, recreatiewoningen en bedrijventerrreinen. Het Kadaster is één van de partners in het programma, waarin ook het bedrijventerrein Tatelaar/Hengelder in Zevenaar is opgenomen. 

meer over dit pilotproject en complexe gebiedsvraagstukken (download)

Overijssel stimuleert stedelijke kavelruil

Hoe kunnen we stedelijke kavelruil succesvol toepassen bij het terugdringen van leegstand in onze binnensteden? En wat is dan onze rol? Dat waren de vragen waarmee de provincie Overijssel aanklopte bij het Kadaster. Na pilots in Nijverdal en Steenwijkerland gaat Overijssel stedelijke kavelruil bij meer gemeenten stimuleren.

meer over pilots en stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil