Verslagen BAO KLIC

Korte verslagen

Bijeenkomst 16 november 2017

Wetgeving

WION en BION

Donderdag 16 november heeft de 2e kamer de WIBON behandeld. WIBON heeft op dit moment prioriteit boven 
WION en zal zo spoedig mogelijk in werking treden (Streven is 1 januari 2018.). Mona Keijzer is de nieuwe staatssecretaris en ook verantwoordelijk voor WION en WIBON.

Met betrekking tot de WION had de Kamercommissie een aantal vragen gesteld en deze waren opbouwend kritisch. De werkzaamheden voor de RION (regeling) en BION (besluit) zijn al gestart. In het Koninklijk Besluit zal de ingangsdatum van de wet en de overgangsperiode worden opgenomen. EZ en K gaat uit van inwerkingtreding van de wijzigingen op de WION op 1 juli 2018 met een overgangstermijn van een half jaar.

Mededelingen

BGT pastel

De nieuwe BGT pastel kaart zal door KLIC gebruikt gaan worden in de dienstverlening. De kaart kan bekeken worden op de website PDOK.nl.

Tarieven Kadaster

De tarieven van het Kadaster zijn vastgesteld. Er zijn een paar kleine aanpassingen, het KLIC-tarief blijft ongewijzigd.

Beveiligd berichtenverkeer Kadaster en netbeheerders

Het Kadaster monitort de encryptie-protocollen die het berichtenverkeer tussen het Kadaster en de netbeheerders beveiligen. Op dit moment zijn er 3 niveaus die gebruikt kunnen worden: TLS 1.0, 1.1 en 1.1. Een aantal netbeheerders scoort laag en het Kadaster is in gesprek met deze netbeheerders.

DigiD

KLIC heeft een maand geleden DigiD geïmplementeerd voor particuliere aanvragers. Het gebruik van DigiD ligt nu al op 80%. Hierdoor is ook de aanvraagtijd korter geworden en worden er meer sessies afgehandeld. Het is dus gemakkelijker geworden voor de particulier om een KLIC-melding aan te vragen.

Voortgang programma KLIC-WIN

Project KLIC-WIN

De projectmanager van het Kadaster geeft een terugkoppelingen over de voortgang van het Kadaster project. Binnenkort zal OAuth geïmplementeerd worden. Hiermee kan het BMKL en B2B op de juiste manier in de Netbeheerder Testdienst (NTD) getest worden. Hierna kunnen netbeheerders en serviceproviders definitief aan de slag voor 'WION Basis'. Op dit moment is het Kadaster bezig met het ontwikkelen van het proces ‘Eis Voorzorgsmaatregelen’. Het Kadaster gaat ervan uit dat de KLIC-WIN systemen 1 juli 2018 gereed moeten zijn. Daarnaast is het Kadaster bezig met het inrichten van een Externe Testomgeving (ETO) ten behoeve van de 'KLIC-WIN Acceptatietesten' .

In relatie met de grondroerder was eerder al een voorbeeld Zip uitlevering gepubliceerd op basis van IMKL v1.2.1. Als er meer netbeheerders starten met het testen, kan het Kadaster een meer representatieve Zip uitlevering publiceren.

Programma KLIC-WIN

De projectleider van het Kadaster geeft een terugkoppeling over de voortgang van het Programma KLIC-WIN. Duidelijkheid over de wetgeving is van groot belang voor netbeheerders en serviceproviders om door te gaan of te starten met ontwikkelingen die moeten leiden tot aansluiting op KLIC-WIN. Op dit moment zijn er te weinig testactiviteiten bij de netbeheerders en serviceproviders. Een aantal netbeheerders, verspreid over de thema’s, gaan wel door met ontwikkelen en testen. De voortgang komt hierdoor vooralsnog niet in gevaar. Bij een eventuele nieuwe vertraging in de wetgeving kunnen problemen ontstaan in de voortgang van het sectorprogramma. Daarnaast is voor de KLIC-WIN acceptatietesten een verscheidenheid van netbeheerders nodig. KLIC-WIN acceptatietesten is een programma-activiteit om de gehele keten te testen ter goedkeuring van de KLIC-WIN systemen. 

Werkgroep Blauwdruk en Implementatiestrategie 

De projectleider van het Kadaster geeft een terugkoppeling over de werkzaamheden van de diverse KLIC-WIN werkgroepen. De Werkgroep Blauwdruk en Implementatiestrategie heeft alle aangedragen issues behandeld. Deze issues zijn te vinden op de website GitHub van Geonovum. Bij de behandeling van de issues, is als uitgangspunt het niet wijzigen van het informatiemodel, IMKL v1.2.1. benoemd. 
Het BAO KLIC besluit om met IMKL v1.2.1 live te gaan bij de start van KLIC-WIN. Eventuele gewenste wijzigingen worden verzameld en, na goedkeuring, op een later moment ná de livegang geïmplementeerd. Indien nodig zullen work arounds geïmplementeerd worden (bijvoorbeeld door het maken van werkafspraken). 

Er moet onevenredig veel tijd en geld geïnvesteerd worden om in de overgangsfase (verwachting een half jaar na livegang KLIC-WIN) tijdelijk de resolutie van de PNG’s te verhogen. Het advies van de Werkgroep Blauwdruk en Architectuur om dit niet te implementeren is overgenomen. Het BAO KLIC neemt het advies over en besluit om in de overgangsfase de huidige resolutie PNG’s uit te leveren.

Terug naar boven

Bijeenkomst 21 september 2017

Wetgeving

WION en WIBON

De Kamercommissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer heeft enkele vragen gesteld over het wetsvoorstel. Het ministerie van EZ hoopt uiterlijk 30 september 2017 de Tweede Kamercommissie te beantwoorden. Verslagen van de Kamercommissie:

INSPIRE AAA

AAA staat voor Authorisation, Authentication en Accounting.

Het Ministerie van IenM zal de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) vragen om een risico dreiging analyse te onderzoeken. De issues zijn o.a. gebiedsuitsluiting (Veiligheidsgebieden e.d.), verplicht identificatie bij een aanvraag en uitsluiting van bepaalde thema’s in Nederland. De behoefte van de Netbeheerders om in het INSPIRE proces de gegevens van INSPIRE aanvragers te ontvangen is een extra aandachtspunt met betrekking tot de WBP.

Mededelingen

BGT

BGT pastel visualisatie is in samenwerking met de gebruikers van het KGO KLIC en Geonovum ontworpen. Deze BGT pastel visualisatie zal KLIC gebruiken in de levering als achtergrondkaart.

Zodra de BGT pastelvisualisatie beschikbaar is, wordt de BGT lijngerichte visualisatie uitgezet. Wij verwachten dat dit eind 2017 gebeurt.

Beveiligd berichtenverkeer

Betreft encryptie-protocollen die het berichtenverkeer tussen het Kadaster en de netbeheerders beveiligen.

Op dit moment zijn er drie niveaus die gebruikt kunnen worden, TLS 1.0, 1.1 en 1.2.

TLS 1.2 is de hoogste niveau. Het KGO KLIC heeft is bereid om de achterban te stimuleren om aan te sluiten conform TLS 1.2.

Voortgang programma KLIC-WIN

Project KLIC-WIN

De projectmanager van het Kadaster geeft een terugkoppeling over KLIC-WIN.

Rond de vakantieperiode is het project met name druk geweest om de nieuwe IMKL standaard door te voeren in de KLIC-WIN systemen. Eerst IMKL v1.2 en vervolgens IMKL v1.2.1

Er is grote behoefte vanuit de netbeheerders, serviceproviders en het Kadaster om het IMKL vast te leggen en niet meer te wijzigingen tot de implementatie van KLIC-WIN. Het IMKL v1.2.1 is de versie waarmee we live willen gaan met de graafsector.

Eind 2017 zijn de KLIC-WIN systemen zo ver dat de netbeheerders zonder EV hun systemen in kunnen testen.

Het Kadaster start binnenkort met het bouwen van het EV proces en verwacht in november een pilot te kunnen starten.

De informatiepolygoon functionaliteit zal pas live gebracht worden nadat alle netbeheerders met BGI over zijn naar het nieuwe IMKL v1.2.1.

Het programma KLIC-WIN zal vanaf het moment dat er duidelijkheid is over de in werking treding van de wet starten met communicatie activiteiten. Op dit moment is het volume van testen nog steeds erg laag.

Terug naar boven

Bijeenkomst 20 juni 2017

Wetgeving

WION en WIBON

Op 8 juni is de wetswijziging WIBON aangeboden aan de Tweede Kamer. Zodra beide wijzigingsvoorstellen door de Kamer aangenomen zijn, worden ze samengevoegd tot één wet, die de naam WIBON zal dragen. Het ministerie van EZ is bezig met de voorbereidingen op de aanpassingen in de BION (besluit) en RION (regeling).

INSPIRE AAA

AAA staat voor Authorisation, Authentication en Accounting (Autorisatie, authenticatie en betaling). De sector heeft aangegeven de informatieverstrekking via het Kadaster in het kader van INSPIRE conform de eisen van de WION in te willen regelen (gebiedsbeperking per aanvraag, identificatie aanvrager, doorgeven naam aanvrager, betaling). Hiervoor dient de INSPIRE wetgeving te worden aangepast. De Stuurgroep Nationale veiligheid (SNV) heeft de Ministerie van IenM gevraagd om met een oplossing te komen.

Mededelingen

Matenplannen

In oktober 2017 worden de eerste matenplannen verwacht in de BGT.

BGT

Door het KGO KLIC is een ontwerp voor een nieuwe achtergrond visualisatie voorgesteld. De komende periode wordt het voorstel gepresenteerd aan de gebruikersgroep BGT en zal het dat platform PDOK verzocht worden op deze visualisatie te implementeren.

Voortgang programma KLIC-WIN

De projectmanager van het Kadaster geeft een terugkoppeling over KLIC-WIN:

  • Enexis heeft als eerste netbeheerder zijn INSPIRE netinformatie –technisch- live gezet in de centrale voorziening van KLIC.
  • De netbeheerders testdienst (testomgeving NTD) is de afgelopen periode aangevuld met nieuwe functionaliteit.
  • In juni 2017 is er minder getest door netbeheerders (en serviceproviders) dan in mei en april 2017. We verwachten dat na de zomer 2017 het aantal testen zal toenemen.
  • Het Berichtenprotocol (BMKL) is beschikbaar in de netbeheerder testdienst (testomgeving). OAuth moet nog geïmplementeerd worden. OAuth (Open Authorization) is een open standaard voor autorisatie.
  • Er zijn tijdens het testen van netbeheerders en het Kadaster een aantal fouten ontdekt in het informatiemodel (IMKL v1.2). Deze moeten worden aangepast voor een goede werking van het Klic-proces. Voor de zomer zullen de wijzigingen vastgelegd en gepubliceerd worden in een patch (IMKL v1.2.1.). Na de zomer 2017 wordt het geïmplementeerd in de KLIC-WIN systemen.
  • Na testen bij het Kadaster zijn er bevindingen omtrent de hoge resolutie geconverteerde png’s. De WION Zip levering wordt hiermee erg groot. Dit levert problemen op voor de Kadaster systemen, de Klic-viewer en de commerciële viewers. Het Kadaster onderzoekt mogelijke oplossingen. Mogelijk betekent dit dat gedurende de overgangsperiode de plaatjes in de huidige resolutie zullen worden uitgeleverd.
  • Door netbeheerders en serviceproviders is gevraagd aan het Kadaster om de interne technische validatiecode te publiceren. Het Kadaster heeft besloten om deze interne validatie te publiceren ten faveure van de voortgang bij de gebruikers. Er wordt wel een disclaimer toegevoegd onder welke voorwaarde het Kadaster de code beschikbaar stelt.

Terug naar boven