Vergunningenkaart gebruikt door Enexis

Netbeheerder Enexis gebruikt sinds kort een digitale Vergunningenkaart. Deze kaart geeft alle percelen weer die eigendom zijn van publiekrechtelijke rechtspersonen. Hierdoor is te zien waar publieke gronden liggen voor aanleg van een leidingnetwerk.

Vergunning van publieke eigenaar

In de kabels- en leidingenwereld worden dagelijks nieuwe netwerken ontworpen, aangelegd en verlengd. Netbeheerders willen de leidingen op de optimale plek leggen. Voor hen is dat bij voorkeur publieke grond: grond in eigendom van publiekrechtelijke rechtspersonen als gemeenten, waterschappen en provincies. Er is dan namelijk alleen een vergunning van die publieke eigenaar nodig. Bij een private eigenaar (bijvoorbeeld een bedrijf) moeten via een notaris zakelijke rechten gevestigd worden, zoals een opstalrecht leidingen.

Levering per gebied

Netbeheerder Enexis voorziet 2,7 miljoen huishoudens en bedrijven in het noorden, oosten en zuiden van het land van elektriciteit en gas. De Vergunningenkaart helpt Enexis de juiste keuzes te maken voor het tracé van een leidingnetwerk. De kaart is voor heel Nederland beschikbaar en kan voor elk gewenst gebied geleverd worden in verschillende GIS-formaten.

Meer informatie over maatwerk

De Vergunningenkaart is een maatwerkproduct van het Kadaster. Hebt u ook een vraagstuk waarbij we u kunnen ondersteunen? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Uit: Terzake, mei 2016