Toepassingen BAG: analyse, beleid en trends

3D voor schatten omvang van de bevolking

Een belangrijke toepassing van geografische informatie is het berekenen van de omvang van de bevolking. 2D-gegevens (kaarten, satellietbeelden) en statistieken kunnen worden gebruikt om een schatting te maken van de bevolkingsomvang.

Bij de TU Delft onderzochten ze of het gebruik van 3D de kwaliteit van een dergelijke schatting kan verbeteren, en gebruikten hiervoor onder andere de BAG en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).

De conclusie is dat het gebruik van 3D nuttig is voor grootschalige schattingen (zoals voor een land), en duidelijke voordelen biedt ten opzichte van de 2D. Dankzij de kwaliteit van de Nederlandse gegevens ontwikkelden de onderzoekers een aanpak die volgens hen ook andere landen eenvoudig kunnen toepassen.

Lees meer in de wetenschappelijke publicatie op de Engelstalige website journals.plos.org.

Nieuwe BAG Viewer goede verbetering volgens makelaar

Locatie, bouwjaar, oppervlakte, adres: in de nieuwe BAG Viewer zijn deze en nog veel meer gegevens afkomstig uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)online te raadplegen. De gegevens zijn maximaal 1 dag oud. Cees Plomp van Plomp makelaars & taxateurs uit Nieuwegein voerde een praktijktest uit.

Lees meer over deze toepassing op de pagina Nieuwe BAG Viewer goede verbetering volgens makelaar

Herbestemming verzorgingshuizen aan de hand van gegevens BAG

Door veranderingen in beleid komen steeds minder mensen in aanmerking voor een plek in een verpleeg- en verzorgingstehuis. Kortom: we krijgen te maken met leegstand. Dit roept een aantal vragen op: Om hoeveel vierkante meters gaat het eigenlijk? En wie zijn de eigenaren? Zijn deze gebouwen geschikt voor andere functies? En zo ja, waar staan deze gebouwen? Voor de antwoorden gebruikt het Kadaster onder meer informatie uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

Lees meer over deze toepassing op de website binnenlandsbestuur.nl.

Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl heeft alle gegevens overzichtelijk bij elkaar

Om het eigendomsbeheer te vergemakkelijken, maakte het Kadaster voor Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl een eigendommenkaart met gegevens uit de BAG. Deze gegevens koppelt Woonbedrijf in haar Geografisch Informatie Systeem (GIS) aan gegevens als huurhoogte, WOZ-waarden en energielabels. Zo staat alle relevante informatie voor het eigendomsbeheer overzichtelijk bij elkaar. 

Lees in de pdf meer over deze toepassing.

Onderwijsvastgoed per leerling berekend met gegevens BAG

Doordat er steeds minder kinderen worden geboren, daalt de instroom van leerlingen. Binnenlands Bestuur vergeleek het aantal leerlingen per provincie met het aantal schoolgebouwen. Zo berekenden zij het aantal m2 onderwijsvastgoed per leerling. Dit deden zij met behulp van gegevens uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

Lees meer over deze toepassing op de website van Binnenlands Bestuur.

VPRO gebruikte gegevens BAG voor Nederland van Boven

Het Kadaster omarmt het ‘open data’-principe en zo is het idee geboren om een actieve bijdrage aan het televisieprogramma Nederland van Boven te leveren. En geodata hiervoor ter beschikking te stellen, natuurlijk. De VPRO heeft onder meer gegevens uit de BAG geïnterpreteerd en er een verhaal uit gehaald. Eindredacteur Jasper Koning: "Op deze manier krijgen de gegevens meerwaarde, gaan ze leven en leren we meer over ons land."

Lees in de pdf meer over de toepassing van de VPRO.

Verzekerings-, bouw- en vastgoedbranche passen BAG gegevens toe

Bij het verzekeren van vastgoed is het belangrijk om goede gegevens te hebben over het te verzekeren pand. De BAG bevat een aantal bruikbare gegevens en helpt zo fraude te bestrijden en de verzekeringspremies binnen de perken te houden.

Lees in de pdf meer over deze BAG Winstpakker.

De Belastingdienst maakt het makkelijker

Het wordt makkelijker om het lage btw-tarief van 6% te hanteren voor werk van schilders en stukadoors. De Belastingdienst controleert de gegevens tegenwoordig zelf in de Gemeentelijke Basis Administratie en de Basisregistraties Adressen en Gebouwen.

Lees meer over de toepassing van de Belastingdienst in een artikel op de website Nu.nl.

CBS gebruikt BAG voor woningvoorraadstatistieken

Het CBS gebruikt de BAG als nieuwe bron voor de woningvoorraadstatistieken. Zo zijn gegevens over veranderingen in de woning- en gebouwenvoorraad over de eerste 6 maanden van 2012 bepaald op basis van de BAG. De definities die de BAG hanteert, verschillen van de definities die het CBS tot 2011 hanteerde. 

Lees meer over de toepassing van het Centraal Bureau voor de Statistiek op de website van het CBS.

Waag Society: kaart toont leeftijd gebouwen op basis van informatie uit de BAG

Bert Spaan, werkzaam bij Waag Society, heeft in het kader van het Europese Smart CitySDK-project een kaart gemaakt waarop alle 9.866.539 gebouwen van Nederland te zien zijn. Deze gebouwen zijn ingekleurd naar de tijd waarin deze zijn gebouwd.

Lees meer over de toepassing op de website van Waag Society en bekijk de kaart.