toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 5 december 2017.

Het Kadaster wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de volgende website(s):

 1. https://www.kadaster.nl/ (hoofdwebsite)
 2. https://www.werkenbijhetkadaster.nl
 3. https://www.kadaster.com
 4. https://jaarverslag.kadaster.nl

Uitzonderingen en verbeterpunten

De volgende succescriteria zijn nog niet behaald. In onderstaande lijst vindt u onze verklaringen hiervoor.

 1. Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content (A)

  Oorzaak

  Nog niet alle afbeeldingen zijn voorzien van een correct alt attribuut.

  Gevolg

  Contactformulier kan niet goed worden ingevuld door slechtzienden en blinden.
  Door dit voorval krijgen blinden niet alle informatie of overbodige informatie via de alt tekst in afbeeldingen.

  Alternatieven

  Alternatief is om telefonisch of via Twitter contact op te nemen met klantenservice centrum van het Kadaster, vindbaar via de pagina Contact en op diverse andere locaties op de website.

  Maatregelen

  Wijzigingen om deze problemen op te lossen zijn ingepland en worden momenteel verholpen.

  Planning

  Eind 2017

 2. Succescriterium 1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (A)

  Oorzaak

  Video's op de website zijn niet ondertiteld.

  Gevolg

  Instructie en uitleg in sommige video's zijn niet toegankelijk voor mensen met een gehoorbeperking

  Alternatieven

  Alternatief is om contact op te nemen met klantenservice centrum van het Kadaster, vindbaar via de pagina Contact en op diverse andere locaties op de website.

  Maatregelen

  Video's worden ondertiteld, ofwel wordt er een tekstueel alternatief aangeboden.

  Planning

  Juni 2018

 3. Succescriterium 1.3.1 Info en relaties (A)

  Oorzaak

  Content is nog niet volledig voorzien van de juiste html elementen; pdf's zijn nog niet toegankelijk opgemaakt.

  Gevolg

  Op sommige locaties van de website bemoeilijken de afwijkingen de logische navigatie, leesbaarheid en begrijpbaarheid van de informatie. Pdf's zijn niet voor alle bezoekers bruikbaar.

  Alternatieven

  Het alternatief is om contact op te nemen met klantenservice centrum van het Kadaster, vindbaar via de pagina Contact en op diverse andere locaties op de website.

  Maatregelen

  Webredactionele issues zijn ingepland en worden momenteel verbeterd. issues aangaande de architectuur van de website zijn in een project verzameld en worden in een nieuwe release van de particuliere website meegenomen. Een aantal issues aangaande pdf's vereisen een andere kijk op informatievoorziening vanuit het Kadaster. Wij nemen de tijd om dit structureel op te lossen voor wat betreft bestaande pdf's en hebben inmiddels plaatsingsbeleid voor de website aangepast. Pdf's worden waar mogelijk vermeden en bij voorkeur omgezet in toegankelijke content.

  Planning

  Redactionele issues: eind 2017
  Issues website architectuur: juni 2018
  Pdf's: eind 2018

 4. Succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde (A)

  Oorzaak

  Pdf's zijn nog niet toegankelijk opgemaakt; in nieuwsitems is de leesvolgorde op de pagina nog niet helemaal in orde.

  Gevolg

  Pdf's zijn niet voor alle bezoekers bruikbaar. Op nieuwspagina's is de leesvolgorde nog niet voldoende begrijpelijk.

  Alternatieven

  De meeste issues zijn hinderlijk, maar verhinderen het proces van informatie zoeken of zaken bestellen niet volledig. Mocht het toch teveel problemen opleveren, dan is het alternatief om contact op te nemen met klantenservice centrum van het Kadaster, vindbaar via de pagina Contact en op diverse andere locaties op de website.

  Maatregelen

  Webredactionele issues zijn ingepland en worden momenteel verbeterd.
  issues aangaande de architectuur van de website zijn in een project verzameld en worden in een nieuwe release van de particuliere website meegenomen.
  Een aantal issues aangaande pdf's vereisen een andere kijk op informatievoorziening vanuit het Kadaster. Wij nemen de tijd om dit structureel op te lossen voor wat betreft bestaande pdf's en hebben inmiddels plaatsingsbeleid voor de website aangepast. Pdf's worden waar mogelijk vermeden en bij voorkeur omgezet in toegankelijke content.

  Planning

  Redactionele issues: eind 2017
  Issues website architectuur: juni 2018
  Pdf's: eind 2018

 5. Succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (A)

  Oorzaak

  Er wordt soms in de content verwezen naar een fysieke plek op de pagina

  Gevolg

  Mensen die blind zijn kunnen niet verder navigeren met behulp van deze aanwijzingen

  Alternatieven

  Alternatief bieden is in dit geval niet nodig, aangezien dit issue zeer snel opgelost zal worden.

  Maatregelen

  Webredactie heeft dit issue ingepland. Het niet verwijzen naar fysieke plekken wordt opgenomen in de redactiehandleiding.

  Planning

  Najaar 2017

 6. Succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur (A)

  Oorzaak

  Een aantal issues raakt de huisstijl van het Kadaster. Wij nemen alle huisstijl-issues in 1 keer op met de afdeling Communicatie en passen bij akkoord de centrale style sheets aan.

  Gevolg

  Mensen die weinig of geen kleur kunnen waarnemen weten niet altijd goed waar ze in het proces zijn.

  Alternatieven

  Webwinkel: het is nu niet goed zichtbaar welke producten wel of niet beschikbaar zijn voor mensen die niet goed kleur kunnen onderscheiden.

  Het bestellen van producten is ook mogelijk via de Klantenservice van het Kadaster, via telefoon of e-mail. Gegevens zijn te vinden op de pagina Contact op kadaster.nl

  Maatregelen

  De overgebleven huisstijl-issues nemen we mee in een nieuwe release van onze website. Alle wijzigingen worden doorgevoerd in de style guide van het Kadaster, waardoor alle websites gebaseerd op deze style guide alle wijzigingen meteen mee krijgen. Richtlijnen worden nu ook verplicht voor huidige en toekomstige online designs.

  Planning

  Juni 2018

 7. Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum) (AA)

  Oorzaak

  Er worden kleurcombinaties voor tekst gebruikt die onvoldoende contrast hebben.

  Gevolg

  Leesbaarheid van sommige tekst en knoppen is voor slechtzienden of mensen die minder goed kleur kunnen onderscheiden onvoldoende.

  Alternatieven

  Informatie en producten aangaande deze issues zijn ook op te vragen via de Klantenservice van het Kadaster, via telefoon of e-mail. Gegevens zijn te vinden op de pagina Contact op kadaster.nl

  Maatregelen

  Een aantal issues aangaande pdf's vereisen een andere kijk op informatievoorziening vanuit het Kadaster. Wij nemen de tijd om dit structureel op te lossen voor wat betreft bestaande pdf's en hebben inmiddels plaatsingsbeleid voor de website aangepast. Pdf's worden waar mogelijk vermeden en bij voorkeur omgezet in toegankelijke content.
  Het genoemde issue in ons webformulier moet worden aangepast door de softwareleverancier van onze formulieren. Wij hebben dit inmiddels aangegeven, met de richtlijn dat dit eind 2017 opgelost moet zijn.

  Planning

  Webwinkel: grotendeels afgerond (met uitzondering van huisstijl-issues)
  Pdf's: eind 2018
  Huisstijl issues: juni 2018

 8. Succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst (AA)

  Oorzaak

  Formulier zoals geleverd door de softwareleverancier is momenteel niet schaalbaar.

  Gevolg

  De eerste stap van het contactformulier is niet bruikbaar wanneer geschaald wordt tot 200 procent.

  Alternatieven

  Er kan telefonisch contact opgenomen worden met de Klantenservice van het Kadaster. Gegevens zijn o.a. te vinden op de pagina Contact op kadaster.nl

  Maatregelen

  Het genoemde issue in ons webformulier moet worden aangepast door de softwareleverancier van onze formulieren. Wij hebben dit inmiddels aangegeven, met de richtlijn dat dit eind 2017 opgelost moet zijn.

  Planning

  Eind 2017

 9. Succescriterium 2.1.1 Toetsenbord (A)

  Oorzaak

  Nog niet alle webfunctionaliteit is beschikbaar via toetsenbordnavigatie.

  Gevolg

  Voor gebruikers die toetsenbordnavigatie gebruiken, is de webwinkel nog niet bruikbaar.
  Zoekfilters bij zoekresultaten zijn niet uitklapbaar met toetsenbordnavigatie.

  Alternatieven

  Het bestellen van producten is ook mogelijk via de Klantenservice van het Kadaster, via telefoon of e-mail. Gegevens zijn te vinden op de pagina Contact op kadaster.nl. Dit geldt ook voor het verstrekken van informatie.

  Maatregelen

  issues aangaande de architectuur van de bestelprocedure zijn in een project verzameld en worden op dit moment aangepast. Klantenservice centrum wordt op de hoogte gehouden van de issues in deze verklaring en de status ervan.

  Planning

  Eind 2017

 10. Succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen (A)

  Oorzaak

  Omzeilende links zijn niet toegevoegd in de websites.
  Pdfs zijn nog niet toegankelijk opgemaakt.

  Gevolg

  Het ontbreken van omzeilende links op de website en bookmarks in pdfs maakt het lastig voor blinden en toetsenbordgebruikers om snel te navigeren.

  Alternatieven

  Informatie en producten aangaande deze issues zijn ook op te vragen via de Klantenservice van het Kadaster, via telefoon of e-mail. Gegevens zijn te vinden op de pagina Contact op kadaster.nl

  Maatregelen

  Omzeilende links worden opgenomen in onze webpagina's. Het genoemde issue in ons webformulier moet worden aangepast door de softwareleverancier van onze formulieren. Wij hebben dit inmiddels aangegeven, met de richtlijn dat dit eind 2017 opgelost moet zijn.

  Een aantal issues aangaande pdf's vereisen een andere kijk op informatievoorziening vanuit het Kadaster. Wij nemen de tijd om dit structureel op te lossen voor wat betreft bestaande pdf's en hebben inmiddels plaatsingsbeleid voor de website aangepast. Pdf's worden waar mogelijk vermeden en bij voorkeur omgezet in toegankelijke content.

  Planning

  Issues formulieren: eind 2017
  Issues pdf's: eind 2018

 11. Succescriterium 2.4.2 Paginatitel (A)

  Oorzaak

  Nog niet alle webpagina's en pdf's hebben een beschrijvende paginatitel.

  Gevolg

  Paginatitels geven soms niet 100% correct de pagina-inhoud weer; inhoud van pdf's is niet snel te bepalen voor mensen met een visuele, motorische of cognitieve beperking.

  Alternatieven

  Informatie en producten aangaande deze issues zijn ook op te vragen via de Klantenservice van het Kadaster, via telefoon of e-mail. Gegevens zijn te vinden op de pagina Contact op kadaster.nl

  Maatregelen

  Een aantal issues aangaande pdf's vereisen een andere kijk op informatievoorziening vanuit het Kadaster. Wij nemen de tijd om dit structureel op te lossen voor wat betreft bestaande pdf's en hebben inmiddels plaatsingsbeleid voor de website aangepast. Pdf's worden waar mogelijk vermeden en bij voorkeur omgezet in toegankelijke content.
  Webredactionele issues zijn ingepland en worden binnenkort opgelost.
  In het werken-bij domein wordt de leverancier van dit gedeelte gevraagd om templates aan te passen waardoor de titelbeschrijving de inhoud van de pagina beter weergeeft.

  Planning

  Redactie-issues: eind 2017
  Pdf's: eind 2018

 12. Succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context) (A)

  Oorzaak

  Linkteksten zijn nog niet altijd beschrijvend voor het linkdoel.

  Gevolg

  Het doel van de links is nog niet altijd duidelijk.

  Alternatieven

  Informatie en producten aangaande deze issues zijn ook op te vragen via de Klantenservice van het Kadaster, via telefoon of e-mail. Gegevens zijn te vinden op de pagina Contact op kadaster.nl

  Maatregelen

  Redactionele issues zijn ingepland en worden inmiddels verholpen.
  Design issues zijn doorgegeven en worden in het redesignproject van kadaster.nl opgepakt in Q1/2 2018.

  Planning

  Eind 2017

 13. Succescriterium 2.4.6 Koppen en labels (AA)

  Oorzaak

  Op niet alle pagina's wordt goed gebruikgemaakt van koppen en labels.

  Gevolg

  Niet op elke pagina is een duidelijk koppenoverzicht beschikbaar en sommige knoppen hebben nog geen duidelijk label.

  Alternatieven

  Informatie en producten aangaande deze issues zijn ook op te vragen via de Klantenservice van het Kadaster, via telefoon of e-mail. Gegevens zijn te vinden op de pagina Contact op kadaster.nl

  Maatregelen

  issues aangaande de architectuur van de website zijn in een project verzameld en worden verholpen in een nieuwe release van de website. Redactionele issues zijn ingepland en worden momenteel opgelost.

  Planning

  Issues architectuur website: juni 2018
  Redactionele issues: eind 2017
  Issues webwinkel: eind 2017

 14. Succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar (AA)

  Oorzaak

  De focus is op een klein aantal plekken nog niet duidelijk voor mensen die toetsenbordnavigatie gebruiken.

  Gevolg

  In sommige gevallen kan het niet altijd duidelijk zijn wanneer een element focus heeft.

  Alternatieven

  Informatie en producten aangaande deze issues zijn ook op te vragen via de Klantenservice van het Kadaster, via telefoon of e-mail. Gegevens zijn te vinden op de pagina Contact op kadaster.nl

  Maatregelen

  Issue aangaande focus op afbeeldingen en titels van afbeeldingen worden meegenomen in een nieuwe release van de website.
  De issues aangaande huisstijl zijn inmiddels verzameld. Binnenkort wordt dit overlegd met Corporate Communicatie, waarna de wijzigingen kunnen worden doorgevoerd in de style sheets van de website.

  Planning

  Issues huisstijl: Eind 2017
  Issues architectuur: Juni 2018

 15. Succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina (A)

  Oorzaak

  Bij pdf's en het sollicitatieformulier is de taal waarin de pagina is geschreven, niet aangegeven.

  Gevolg

  Het is voor o.a. screen readers niet duidelijk wat de taal van de pagina is.

  Alternatieven

  Informatie en sollicitaties aangaande deze issues zijn ook op te vragen/ in andere vorm te verkrijgen via de Klantenservice van het Kadaster, via telefoon of e-mail. Gegevens zijn te vinden op de pagina Contact op kadaster.nl

  Maatregelen

  Een aantal issues aangaande pdf's vereisen een andere kijk op informatievoorziening vanuit het Kadaster. Wij nemen de tijd om dit structureel op te lossen voor wat betreft bestaande pdf's en hebben inmiddels plaatsingsbeleid voor de website aangepast. Pdf's worden waar mogelijk vermeden en bij voorkeur omgezet in toegankelijke content.
  Het genoemde issue in ons sollicitatieformulier moet worden aangepast door de softwareleverancier. Wij hebben dit inmiddels aangegeven, met de richtlijn dat dit eind 2017 opgelost moet zijn.

  Planning

  Pdf issues: eind 2018
  Formulieren issue: eind 2017

 16. Succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen (AA)

  Oorzaak

  In niet alle gevallen is bij gebruik van anderstalige passages in de html duidelijk gemaakt dat deze passage een andere taal betreft.

  Gevolg

  Het is voor o.a. screen readers niet duidelijk wat de taal van de passage is.

  Alternatieven

  Informatie en producten zijn ook op te vragen via de Klantenservice van het Kadaster, via telefoon of e-mail. Zij kunnen klanten ook te woord staan in het Engels. Gegevens zijn te vinden op de pagina Contact op kadaster.nl

  Maatregelen

  Issue aangaande lang-attributen worden meegenomen in een nieuwe release van de website. Redactionele issues wat betreft de passages worden meegenomen in de redactiehandleiding.

  Planning

  Juni 2018

 17. Succescriterium 3.2.1 Bij focus (A)

  Oorzaak

  Bij de webwinkel wordt de invoer van het adresveld bij focus gewist.

  Gevolg

  Bestellen van producten wordt bemoeilijkt voor mensen die gebruik maken van toetsenbordnavigatie.

  Alternatieven

  Informatie en producten zijn ook op te vragen via de Klantenservice van het Kadaster, via telefoon of e-mail. Gegevens zijn te vinden op de pagina Contact op kadaster.nl

  Maatregelen

  Dit issue wordt meegenomen in een nieuwe release van de website.

  Planning

  Eind 2017

 18. Succescriterium 3.3.1 Fout identificatie (A)

  Oorzaak

  Nog niet alle foutmeldingen geven expliciet de gemaakte fout aan.

  Gevolg

  Bij foutmeldingen kan onduidelijkheid bestaan welke fout er is gemaakt, of over de manier waarop de invul-fout verholpen dient te worden.

  Alternatieven

  Informatie en producten zijn ook op te vragen via de Klantenservice van het Kadaster, via telefoon of e-mail. Gegevens zijn te vinden op de pagina Contact op kadaster.nl

  Maatregelen

  Alle issues zijn redactioneel van aard. Deze zijn inmiddels ingepland en worden momenteel opgelost.

  Planning

  Eind 2017

 19. Succescriterium 3.3.2 Labels of instructies (A)

  Oorzaak

  Bij een klein aantal pagina's worden nog niet overal goede labels of instructies gegeven.

  Gevolg

  Bij foutmeldingen kan onduidelijkheid bestaan aan welke formaten de invoer moet voldoen.

  Alternatieven

  Informatie en producten zijn ook op te vragen via de Klantenservice van het Kadaster, via telefoon of e-mail. Gegevens zijn te vinden op de pagina Contact op kadaster.nl

  Maatregelen

  Alle issues zijn redactioneel van aard. Deze zijn inmiddels ingepland en worden momenteel opgelost.

  Planning

  Eind 2017

 20. Succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie (AA)

  Oorzaak

  Bij foutmeldingen worden niet overal goede suggesties gegeven om de fout te herstellen.

  Gevolg

  Bij foutmeldingen kan onduidelijkheid bestaan over de manier waarop de invul-fout verholpen dient te worden.

  Alternatieven

  Informatie en producten zijn ook op te vragen via de Klantenservice van het Kadaster, via telefoon of e-mail. Gegevens zijn te vinden op de pagina Contact op kadaster.nl

  Maatregelen

  Redactionele issues zijn inmiddels ingepland en worden momenteel opgelost.
  Issues aangaande de webwinkel worden opgelost in de eerstvolgende release van de website
  Issues aangaande formulieren zijn gemeld bij onze leverancier. Wij hebben gevraagd dit voor het eind van 2017 opgelost te hebben.

  Planning

  Formulieren: eind 2017
  Redacionele issues: eind 2017
  Issues webwinkel: Juni 2018

 21. Succescriterium 4.1.1 Parsen (A)

  Oorzaak

  Het sollicitatieformulier bevat parse-fouten.

  Gevolg

  Bij sommige combinaties van browser en/of hulp-programmatuur kan incorrecte weergave plaatsvinden.

  Alternatieven

  Informatie en producten zijn ook op te vragen via de Klantenservice van het Kadaster, via telefoon of e-mail. Gegevens zijn onder andere te vinden op de pagina Contact op kadaster.nl of direct via zoekmachines.

  Maatregelen

  Issues in code worden inmiddels verholpen in diverse updates, met behulp van WC3 validator. Dit blijven wij in de toekomst ook doen voor alle wijzigingen en nieuwe ontwikkeltrajecten.
  Issues aangaande formulieren zijn gemeld bij onze leverancier. Wij hebben gevraagd dit voor het eind van 2017 opgelost te hebben.

  Planning

  Issues formulieren: eind 2017
  Issues in code: worden gaandeweg verholpen door middel van reguliere checks.

 22. Succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde (A)

  Oorzaak

  De rol van elementen op een pagina is nog niet in alle gevallen goed aangegeven.

  Gevolg

  Sommige elementen op de werken-bij website, zoeken op kadaster.nl en de webwinkel zijn niet of niet goed te gebruiken met hulpapparatuur.

  Alternatieven

  Informatie en producten zijn ook op te vragen via de Klantenservice van het Kadaster, via telefoon of e-mail. Gegevens zijn onder andere te vinden op de pagina Contact op kadaster.nl of direct via zoekmachines.

  Maatregelen

  Issues aangaande "werken-bij" zijn gemeld bij onze leverancier. Wij hebben gevraagd dit voor het eind van 2017 opgelost te hebben.
  Issues aangaande de code worden deels opgepakt in regulier onderhoud en deels in de nieuwe release van de website.

  Planning

  "Werken bij"-issues: Eind 2017
  Code-issues: deels in de loop van 2017, deels juni 2018
  Webwinkel: deels opgelost, deels juni 2018

Testresultaten

 1. 30-05-2017: Handmatig onderzoek door derden.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op
 • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content
 • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent
 • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd
 • Overig: Toegankelijkheid is nu een standaard test geworden in ons ontwikkelproces. Naast software als WC3 validator en Siteimprove zetten wij zowel bij interne tests als acceptatietests mensen in die controleren op zaken die de software niet kan detecteren

Extra toelichting

De rapportage van de audit is inmiddels onderverdeeld in concrete webredactie-issues en IT issues. Beide teams zijn gestart. De webredactie krijgt in september 2017 uitleg over hoe bepaalde issues opgelost kunnen worden. Daarna worden deze acties ingepland. Verwachting is dat dit eind 2017 voltooid zal zijn. IT heeft een aantal belangrijke issues al opgelost in augustus 2017 bij het project Integratie webwinkel. In Q4 worden weer een aantal issues opgelost. Het project Redesign zal naar verwachting in de loop van 2018 opgeleverd worden, waarmee het particuliere deel van Kadaster.nl voldoet aan niveau AA van WCAG 2.0. Het zakelijke deel van Kadaster.nl is dan nog niet geheel vernieuwd, maar het merendeel van de issues is daarin wel opgelost.
Over alle kanalen geldt dat de toegankelijkheid van onze pdf-bestanden nog een groot issue is. We bereiden acties voor om deze Kadaster-breed in 2018 uit te voeren.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website

Ervaart u een toegankelijkheidsprobleem op onze website? Laat het ons dan weten. Zo helpt u mee aan het verder verbeteren van onze website. Wij gaan uw melding onderzoeken en informeren u over een (eventuele) oplossing. U kunt uw probleem melden via ons contactformulier over toegankelijkheid.