Releasenotes WOZ

5 oktober 2018: Mijn Kadaster - WOZ Rapportages 

Vanaf 5 oktober 2018 is het voor bronhouders mogelijk om via de optie “Aanvragen” in Mijn Kadaster 4 extra rapportages aan te vragen. Het gaat om een WOZ Actueel Belangenrapportage, WOZ Actueel Objectenrapportage, WOZ Actueel Beschikkingenrapportage en een WOZ Actueel Subjectenrapportage. Deze overzichten zijn ontstaan naar aanleiding van de vele serviceverzoeken die wij ontvingen van bronhouders om de gemeentelijke basisadministratie te vergelijken met de LV-WOZ. Deze nieuwe overzichten zijn een tijdelijke extra service van het Kadaster aan bronhouders in afwachting van een functionaliteit waarmee zij zelf indirecte bevragingen kunnen doen. 
Daarnaast zal de WOZ-Waardenrapportage in november komen te vervallen et de introductie bovengenoemde 4 nieuwe rapportages.

 

23 augustus 2018: Oplossing foutsituatie LV WOZ

Vanaf 23 augustus is een oplossing beschikbaar voor een foutsituatie waarbij de foutcode STUF059 wordt weergegeven. Deze foutcode is niet juist. Met het beschikbaar komen van deze release, laat de foutsituatie voortaan de foutcode STUF055 zien.

31 juli 2018: Aansluittoetsomgeving uitgeschakeld

Op 31 juli 2018 is de laatste gemeente aangesloten op de LV WOZ. Dit betekent dat er geen gemeenten meer in het aansluitproces zitten. Om die reden is de aansluittoetsomgeving uitgeschakeld. Voor eventuele testdoeleinden kan een gemeente toegang aanvragen voor de Externe Test Omgeving (ETO). Voor meer informatie neemt u contact met ons op via de gegevens op de pagina Klantenservice WOZ

5 juli 2018: Mijn Kadaster WOZ-waardenrapportage

Vanaf 5 juli 2018 is het voor bronhouders mogelijk om via de optie 'Aanvragen' in Mijn Kadaster overzichten en/of bestanden aan te vragen met daarin de objecten met de meest relevante attributen van de betreffende gemeente. Dit overzicht is ontstaan naar aanleiding van de vele serviceverzoeken die wij ontvingen van bronhouders om de gemeentelijke basisadministratie te vergelijken met de LV-WOZ. Dit overzicht is een tijdelijke extra service van het Kadaster aan bronhouders in afwachting van een functionaliteit waarmee zij zelf indirecte bevragingen kunnen doen. 

21 juni 2018: Indirecte Bevraging - Nieuwe XSD's

Vanaf 21 juni zijn we overgegaan op de nieuwe versie van GDS2. Het gevolg hiervan is dat afnemers van Indirecte Bevraging met nieuwe XSD-schema's moeten communiceren met GDS. U vindt de schema's op de pagina Schema's. Onder het tabje GDS2 kiest u voor versie 20170401.

8 maart 2018: MijnKadaster

Op verzoek van een aantal Waterschappen, wordt per heden ook de Waterschapscode(s) getoond wanneer een WOZ- Object wordt opgevraagd.

Eerdere releases

Informatie over eerdere releases kunt u opvragen bij de Klantenservice LV-WOZ. De gegevens vindt u op de pagina Klantenservice.