Registreren van vastgoed

Woningen, bouwgrond, akkers, wegen of netwerken van kabels en leidingen: wat is van wie, wie mag er wat mee, waar lopen de grenzen? Het Kadaster houdt voor al het vastgoed in Nederland bij wie welke rechten heeft. Die rechten staan beschreven in notariële overdrachtsakten en hypotheekakten. Wij archiveren deze akten digitaal in de openbare registers. De kerngegevens uit de openbare registers nemen we over in de Basisregistratie Kadaster (BRK). 

De BRK maakt deel uit van het overheidsstelsel van basisregistraties. Unieke basisgegevens worden slechts in één bronsysteem vastgelegd. Overheden zijn verplicht om deze gegevens te gebruiken en om geconstateerde fouten aan elkaar terug te melden.

Openbare registers

Het Kadaster houdt in de openbare registers bij welke rechten gelden op registergoederen. Dat is een wettelijke taak.

Naar pagina Openbare registers

BRK

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit de kadastrale registratie en de kadastrale kaart.

Naar pagina BRK