Kennissessies

Als we in 2050 in Nederland emissievrij willen wonen, dan moeten we ten minste 200.000 woningen per jaar verduurzamen. Zo halen we de doelstelling uit het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot van de woningmarkt drastisch terug te dringen. Maar hoe realiseren we dat?

Hoe is het gesteld met de huidige woningmarkt in uw regio? Waar liggen kansen voor verduurzaming? Samen met andere partijen organiseren wij een kennismiddag in de regio om elkaars inzichten hierover te verrijken.
Wij maken de opgave per regio inzichtelijk door analyse en koppeling van data. Met deze inzichten kan er worden gekeken naar oplossingen. Bezoek één van onze regionale bijeenkomsten om meer inzicht te krijgen.

Regiobijeenkomst Noord

Regiobijeenkomst Oost

Regiobijeenkomst Zuid

Regiobijeenkomst West