Kennissessie woningmarkt regio Zuid

Wat is er nodig voor de woningmarkt in uw regio?

Wat is de problematiek van de woningmarkt in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg? En welke oplossingen zijn er mogelijk? Tijdens presentaties van onder andere het Kadaster, ABF Research en Platform 31 gaan we hier dieper op in. Rond elke presentatie is er ruim gelegenheid voor vragen en discussie.

Werkt u voor een gemeente, provincie, in de bouw of bij een woningcorporatie? U bent van harte welkom! Deelname is kosteloos.

  • Datum: 29 mei 2018
  • Tijd: van 12.30 tot 16.00 uur
  • Locatie: Kadasterkantoor Eindhoven

Wilt u deze bijeenkomst bijwonen?

Ja, ik meld mij aan

Programma dinsdagmiddag 29 mei 2018

Tijd Programmaonderdeel
12.30 - 13.00 uur Inloop met lunch
13.00 - 13.15 uur

Doel van de bijeenkomst: wat zijn uw vragen?

Opening door Samar Saya, account manager Kadaster

13.15 - 13.45 uur

Woningtekort: waarom, waar en wat?

Berry Blijie, directeur ABF Research

13.45 - 14.15 uur

Effecten van nieuwbouw binnen de bestaande
woningvoorraad: regionaal en lokaal

Paul de Vries, woningmarktexpert Kadaster

14.15 - 14.45 uur

Presentatie van BDP Ontwikkeling

Sander Hofs, hoofd projectmanagement
Jos de Vries, adviseur duurzaamheid

14.45 - 15.00 uur Korte pauze
15.00 - 15.30 uur

Platform31 reflecteert: een lokale en regionale
beleidsstrategie in een landelijke context

Frank Wassenberg, senior projectleider

15.30 - 15.45 uur

Andere ontwikkelingen woningmarkt in de regio
afgezet tegen Nederland

Paul de Vries, woningmarktexpert Kadaster

15.45 - 16.00 uur

Wrap up en afsluiting 

Samar Saya, account manager Kadaster

16.00 uur Gelegenheid tot napraten