Rechten en plichten

Rust er een hypotheek of beslag op een woning?

geeft u inzicht of er hypotheken of beslagen zijn geregistreerd op een perceel of appartement en voor welk bedrag. Meer informatie vindt u op de pagina Hypotheekinformatie

Snel zien of er beperkingen op een perceel rusten?

Bent u op zoek naar informatie over een perceel en de eigenaar? Met Eigendomsinformatie krijgt u informatie over een perceel, appartement, garagebox of parkeerplaats. U leest hier meer over op de pagina/ Eigendomsinformatie

Wat staat over een woning in de akte?

Wilt u weten wat er wettelijk in de akte is vastgelegd over een woning of appartement? Vraag dan een
Meer informatie en hoe u deze kunt aanvragen leest u op de pagina Kopie akte (afschrift uit de openbare registers).

Geldt er een recht van overpad?

Het Kadaster kan onderzoeken of er erfdienstbaarheden zijn bij een kadastraal object, bijvoorbeeld recht van overpad of recht op uitzicht. Een erfdienstbaarhedenonderzoek kan dan uitkomst bieden. Meer informatie vindt u op de pagina Erfdienstbaarhedenonderzoek.

Een exact overzicht van alle beperkingen nodig?

Het Kadaster kan een onderzoek in de openbare registers doen om te kijken of er bijzondere lasten, bepalingen, beperkingen of akten zijn bij een kadastraal object. Meer informatie vindt u op de pagina Onderzoek in de openbare registers