privacy

De gegevens in de registraties van het Kadaster zijn openbaar. Dat is bij wet zo geregeld. Het is van belang voor de rechtszekerheid dat deze gegevens voor iedereen toegankelijk zijn. Zo ontstaan er geen misverstanden over wat van wie is. Iedereen die daarom vraagt, kan de registers inzien en informatie daaruit opvragen. Het Kadaster is verplicht om die gegevens te verstrekken. Ook de betreffende persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die leidt tot identificatie van een persoon. Het gaat dan bijvoorbeeld om een naam, huisadres of e-mailadres.

Waarvoor mag het Kadaster persoonsgegevens gebruiken?

Het Kadaster gebruikt geregistreerde persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren van zijn wettelijke taken. Het verstrekt geen persoonsinformatie voor charitatieve doelen of commerciƫle activiteiten, zoals direct marketing.

Om contact te onderhouden met onze klanten hebben wij sommige persoonsgegevens van hen nodig. Bijvoorbeeld in contactformulieren of op deze website. Het Kadaster mag uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten.  

Aan welke wettelijke regels houdt het Kadaster zich?

Bij het verzamelen, beheren en verstrekken van persoonsgegevens houdt het Kadaster zich aan de Kadasterwet en de Wet bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over laatstgenoemde wet leest u op de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Maakt de website van het Kadaster gebruik van cookies?

Ja, de website van het Kadaster maakt gebruik van functionele cookies.

Welke gegevens van u heeft het Kadaster geregistreerd?

Wanneer u met uw DigiD inlogt op de website MijnOverheid.nl kunt u uw persoonlijke gegevens gratis online inzien.

Hebt u verdere vragen over privacy bij het Kadaster?

Vragen of opmerkingen kunt u per e-mail sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming van het Kadaster.