Open data Kadaster op een rij

BRT

Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT). De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. De bestanden zijn open beschikbaar als download en als webservice.

BRK

Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Kadaster (BRK). De Digitale kadastrale kaart en de daaruit afgeleide Bestuurlijke grenzen zijn onderdeel van de BRK en beschikbaar als open data.

Digitale kadastrale kaart

De Digitale kadastrale kaart toont de ligging van kadastrale percelen ten opzichte van de omgeving. Op een kadastrale kaart ziet u waar de grenzen van een perceel ongeveer liggen. U kunt er geen precieze maten uit afleiden. De Digitale kadastrale kaart is beschikbaar als download en als webservice.

Bestuurlijke grenzen

De rijks-, gemeente- en provinciegrenzen zijn gebaseerd op de perceelsgrenzen in de Basisregistratie Kadaster (BRK). Deze zijn beschikbaar als download en als webservice.

BAG

Gemeenten zijn bronhouder van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en stellen informatie uit deze registratie beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG. Een deel van de gegevens is als open data beschikbaar via de website van Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK).

BGT

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) leidt tot een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op eenduidige manier vastgelegd. De gegevens zijn als open data beschikbaar op de website van Nationaal Georegister.

Ruimtelijke plannen

De toegangspoort voor ruimtelijke plannen in Nederland is Ruimtelijkeplannen.nl. Via deze landelijke voorziening zijn alle nieuwe ruimtelijke plannen van de overheid voor iedereen digitaal beschikbaar. Via PDOK zijn de volgende webservices beschikbaar: Web Map Service (WMS) en Web Feature Service (WFS).

Publiekrechtelijke beperkingen

Het Kadaster registreert op grond van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) , namelijk de besluiten Wet Bodembescherming. Een deel van deze publiekrechtelijke beperkingen zijn beschikbaar in PDOK op de website van Nationaal Georegister. Diverse overheidsinstanties zijn bronhouder van deze gegevens.

RD-info

De co√∂rdinaten van RD-punten kunt u vinden via de pagina RDinfo en als geodataset via PDOK op de website van Nationaal Georegister.

Statistische gegevens

De statistische gegevens over vastgoed zijn beschikbaar via ons Vastgoed Dashboard.