Netwerken

Sinds 2007 is een netwerk een zelfstandige onroerende zaak. Dit betekent dat het in een bepaalde gevallen geregistreerd moet worden in de openbare registers. 

Voorbeelden van netwerken zijn:

 • telecom (T)
 • gas (G)
 • elektriciteit (E)
 • olie (O)
 • water (W)
 • stadsverwarming (S)
 • chemie (C)
 • riolering (R)
 • divers (D)

Netwerk registreren (veelgestelde vragen)

In welke gevallen moet u een netwerk registreren?

Waarom moet u een netwerk registreren? Het Kadaster heeft uw leidinggegevens toch al via KLIC? 

Wat moet u doen als u een netwerk wilt laten registreren?

U heeft zelf een netwerktekening gemaakt. Hoe kunt u die laten controleren? 

Hoe lang duurt het voordat u de netwerktekening in uw bezit heeft?

Hoe komt u aan een netwerkaanduiding? 

Bestaan er al eigendomclaims en beslagen op een netwerk?

Hoe doet u onderzoek naar bevoegd aanleggerschap?

Hoe ziet het registratieproces eruit?

Netwerk gekocht of aan laten leggen

U heeft een netwerk gekocht of aan laten leggen. Wat moet u nu allemaal regelen?

Netwerk splitsen

U wilt een netwerk splitsen om een deel te verkopen. Hoe doet u dat?

Netwerk gewijzigd

Wat moet u doen als het netwerk na registratie wijzigt?

In welke gevallen moet u een netwerk registreren?

 • voor het zekerstellen van het eigendom
 • voor de overdracht (aankoop/verkoop) van het netwerk
 • voor de financiering van een hypotheek op het netwerk

Terug naar boven

Waarom moet u een netwerk registreren? Het Kadaster heeft uw leidinggegevens toch al via KLIC?

Een netwerk registreren heeft niets te maken met het uitwisselen van kabel- en leidinginformatie.

KLIC is uitsluitend bedoeld voor graafmeldingen. Via KLIC wordt kabel- en leidinginformatie verstrekt om graafschade te voorkomen. Op verzoek van het Kadaster levert een netbeheerder kabel- en leidinginformatie voor een bepaald gebied. Het Kadaster verstrekt die informatie vervolgens aan de klant die wil gaan graven of die een oriëntatieverzoek heeft ingediend. 

Het doel van het registreren van een netwerk is het zekerstellen van eigendom, aankoop of verkoop van een netwerk of financiering van een hypotheek op het netwerk. Om een netwerk te registreren is andere informatie nodig (namelijk een netwerktekening, netwerkaanduiding en depotnummer) dan bij informatie-uitwisseling over kabels en leidingen.

Lees meer over KLIC

Terug naar boven

Wat moet u doen als u een netwerk wilt laten registreren?

U laat een akte opmaken bij een notaris. De notaris kan het eigendom van uw netwerk laten registeren bij het Kadaster. Een netwerk is net als een kadastraal perceel een uniek object met een eigen kadastrale aanduiding en netwerktekening.

De notaris heeft onderstaande informatie nodig voor het opmaken van de akte:

Netwerktekening 

Een netwerktekening geeft de ligging van een netwerk (zoals een telecomnetwerk of gasleiding) weer op de kadastrale kaart. Bij de registratie van een netwerk in de openbare registers van het Kadaster, moet deze netwerktekening als bijlage bij de akte worden ingeschreven.

U kunt op 2 manieren aan een netwerktekening komen:

 

Netwerkaanduiding

Om een netwerk zoals een elektriciteits- of telecomnetwerk te kunnen registreren, heeft het netwerk een eigen kadastrale aanduiding nodig. Deze netwerkaanduiding voorkomt dat u in de registerverklaring alle kadastrale percelen moet vermelden die het netwerk doorsnijdt.

De kadastrale aanduiding bestaat uit:

 • De kadastrale gemeente-aanduiding voor alle geregistreerde netwerken in Nederland. Dit is ‘Netwerken Utrecht’
 • een sectieletter, die de aard van het netwerk aangeeft (T (telecom), G(gas), O(olie), W(water), E(elektriciteit), S(stadsverwarming), C(chemie), R(Riolering) en D(divers)
 • een oplopend perceelnummer

De netwerkaanduiding vraagt u aan bij het Kadaster.

Ga naar Netwerkaanduiding vaststellen

 

Depotnummer

Voorafgaand aan de registratie moet u de netwerktekening bij het Kadaster in depot geven. De betreffende tekening is op dat moment al in ons bezit. Na indepotname ontvangt u een depotnummer. Het Kadaster neemt uitsluitend netwerktekeningen in depot, die niet ouder zijn dan zes maanden, gerekend vanaf de datum van afgifte door het Kadaster.

Zodra de notaris de akte indient met daarin de verwijzing naar het depotnummer koppelt het Kadaster de netwerktekeningen aan de akte en neemt dit op in de openbare registers.

Ga naar Indepotname netwerktekening 

Terug naar boven

Hoe lang duurt het voordat u de netwerktekening in uw bezit heeft?

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u een offerte. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, sturen wij u de netwerktekening binnen 10 werkdagen (of binnen de met u afgesproken termijn) toe.

Terug naar boven

Bestaan er al eigendomclaims en beslagen op een netwerk?

Voordat u een netwerk bij het Kadaster registreert is het handig te onderzoeken of er al eigendomclaims en beslagen op een netwerk bestaan. U voorkomt hiermee eventuele schadeclaims en rechtszaken.

Lees meer over onderzoek ingeschreven eigendomclaims en beslagen op netwerken 

Terug naar boven

Hoe doet u onderzoek naar bevoegd aanleggerschap?

De Netwerk BA-kaart is een handig hulpmiddel wanneer u onderzoek wilt doen naar bevoegd aanleggerschap. Deze kaart geeft u inzicht in de eigendomstoestand van de percelen welke het netwerk doorkruist.

Ga naar Netwerk BA-kaart

Terug naar boven

Samenvatting: de stappen van het registratieproces

De netwerkeigenaar moet een notaris overtuigen dat hij bevoegd aanlegger van het netwerk is of dat hij zich als eigenaar van het netwerk gedraagt. Als dit is aangetoond doet de notaris nog onderzoek naar eventuele eigendomclaims en beslagen op het netwerk. Ook kan hij nog onderzoek doen naar eerdere teboekstellingen op het netwerk. Als alle onderzoeken zijn afgerond, maakt de notaris een akte op. Hiervoor heeft hij de netwerktekening, -aanduiding en depotnummer nodig. De notaris registreert het netwerk vervolgens digitaal.  

Van a tot z ziet de registratie er als volgt uit:

Proces Netwerk registreren in kaart gebracht

Terug naar boven

U wilt een netwerk splitsen om een deel te verkopen. Hoe doet u dat?

Als u het netwerk wilt splitsen, bijvoorbeeld om een deel te verkopen, dan kunt u via de notaris een registerverklaring aanvragen, zodat deze wijzigingen in het openbare register worden opgenomen. Hiervoor zijn nieuwe netwerkaanduidingen nodig.

Het is niet in alle gevallen nodig om nieuwe netwerktekeningen te laten maken als het tracé van de leidingen niet is gewijzigd. Bijvoorbeeld: in een duct zitten achttien leidingen, één van deze leidingen wordt verkocht. Voor deze ene leiding vraagt u een nieuwe netwerkaanduiding aan en moeten nieuwe netwerktekeningen worden vervaardigd. De overige zeventien leidingen krijgen wel een nieuwe netwerkaanduiding, maar er zijn geen nieuwe netwerktekeningen noodzakelijk, mits het tracé van deze leidingen niet wijzigt. De oorspronkelijke akte-aanduiding (deel en nummer) van het netwerk en de oorspronkelijke tekeningen worden bij de nieuwe netwerkaanduiding getoond.

Terug naar boven

Wat als het netwerk na registratie wijzigt?

Het netwerk kan na verloop van tijd wijzigen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van het splitsen van een netwerk, waardoor één netwerk overgaat in twee of meer. Of bij het verenigen van netwerken zullen twee of meer netwerken overgaan in één netwerk. Voor het gewijzigde netwerk kunt u een registerverklaring bij de notaris aanvragen zodat het actuele netwerk in het openbare register wordt geregistreerd. Hiervoor zijn dan weer nieuwe netwerkaanduidingen en nieuwe netwerktekeningen nodig.

Als het gaat om uitbreiding, verdichting, inkrimping of tracéwijziging van een netwerk, dan blijft er sprake van hetzelfde netwerk, maar wijzigt dit netwerk binnen zichzelf. U vraagt een nieuwe netwerkaanduiding aan en geeft een nieuwe set netwerktekeningen in depot. De notaris dient een nieuwe registerverklaring in en hecht de nieuwe netwerktekeningen aan.

Terug naar boven