Nepal: rechtszekerheid na de aardbevingen

In 2015 werd Nepal getroffen door hevige aardbevingen. Naast de vernieling van hun huis, zijn veel mensen als gevolg van de aardbeving ook hun eigendomspapieren kwijtgeraakt. En zonder deze hebben ze geen toegang meer tot hun eigendom. Wetende dat vóór de aardbeving 30 % van alle rechtszaken in Nepal land gerelateerd waren, creëert dit een serie van nieuwe problemen. 

Om de wederopbouw van het land goed te laten verlopen is een speciale autoriteit opgericht: de 'National Reconstruction Authority' (NRA). Ieder getroffen huishouden krijgt een bedrag om zijn huis weer op te bouwen. Om rechtszekerheid in deze situatie te borgen, heeft het NRA een innovatieve methode nodig, die snel, eenvoudig en resultaatgericht landeigendom vastlegt. Dit past bij de principes van Fit-For-Purpose Land Administration (FFP LA).

Vanuit het LAND-programma zijn experts van ITC, RMIT University en Kadaster naar Nepal gegaan om de mogelijkheden voor implementatie van FFP te bespreken. Er is afgesproken dat er een demonstratie project wordt gestart, dat later uitgebreid kan worden naar de andere regio’s in Nepal.